Trường Việt Ngữ

Trường Việt Ngữ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được thành lập từ tháng 9 năm 2003, tới nay đã được 13 năm qua.

 

Mục đích:

  • Duy trì nền văn hóa Việt Nam và tiếng mẹ đẻ trên quê hương thứ hai Hoa Kỳ
  • Giúp con em Việt Nam trên đất Mỹ biết đọc, viết, nghe và nói tiếng Việt
  • Giúp cho các thế hệ già và trẻ còn có thể đối thoại với nhau.
  • Giúp cho người Việt định cư trên khắp nơi trên thế giới khi gặp nhau vẫn có thể nói chuyện với nhau, mặc dầu con cái thông thạo ngoại ngữ nơi họ cư ngụ.

Ngay từ khi giáo xứ được thành lập năm 1979, tại nhà thờ đầu tiên trên đường Annandale Road, giáo xứ đã tổ chức năm khóa tiếng Việt mùa hè, tại trường được đặt tên là Trường Việt Ngữ Văn Lang. Nhờ sự hướng dẫn của Giáo Sư Tiến Sĩ Ngôn Ngữ Học Phạm Văn Hải, một số thầy cô đã được giảng dậy về cách phát âm và đọc không cần đánh vần.

Năm nay Trường Việt Ngữ đã mở từ lớp Mẫu Giáo tới Lớp 8. 

Ban Giám Đốc gồm có 6 người, và Ban Giảng Huấn có 15 thầy cô chính và phụ giáo.

Hàng năm vào mùa hè các thầy cô đều tham dự một khóa huấn luyện sư phạm bổ túc.

Trường lấy lệ phí rất tượng trưng, 50 dollars cho 1 em, gia đình hai em, 90 đồng, 3 em 120. Các gia đình ngòai giáo xứ phải trả thêm tiền để trang trải các chi phí điện, nước, sách giáo khoa, trợ huấn cụ, các bữa tiệc cho các em, phần thưởng cho các em và qùa cho các giảng viên. (Xin xem hai mẫu ghi danh bên cột bên phải.) Đây là vấn đề công bằng vì các gia đình trong giáo xứ đã và đang tiếp tục đóng góp rất nhiều để chỉnh trang và bảo trì phòng ốc. Lệ phí đại học trong và ngòai tiểu bang cũng khác nhau rất nhiều.

Ngay khai trường và bế giảng được tổ chức rất long trọng. Trong lễ bế giảng, học sinh các lớp trình diễn các màn hát, múa, đóng kịch hay hòa nhạc. Các học sinh xuất sắc được lãnh phần thưởng.

Trường thâu nhận cả các học sinh không phải là Công Giáo. Trong những năm trước có mở các lóp Song Ngữ cho người lớn, và đã có một số người Mỹ theo học. Hiện nay lớp 8 của Giáo Sư Hải có hai người lớn và một người ngoại quốc theo học.

Niên khóa 2016-2017, nếu giáo xứ tổ chức các lớp Việt Ngữ song song với các lớp Giáo Lý, quý phụ huynh sẽ đóng thêm cho lệ phí giáo lý $50.00, và con em sẽ học thêm một giờ VIệt Ngữ ngày thứ bẩy. Hiện nay có khoảng 100 em đang học giáo lý nhưng cũng đang theo học các lớp của Trường Việt Ngữ. Xin quý phụ huynh tuỳ tiện để lựa chọn ngày học cho con em. Chúng tôi vẫn duy trì số thời lượng giảng huấn ngày thứ sáu là 1giờ 30 phút. Và học phí không thay đổi. 

Rất mong được đón tiếp các con em của quý vị trong niên học tới.

Bùi Hữu Thư