Huấn Từ Của Đức Thánh Cha

Đức Thánh Cha có thể phong thánh cho Francisco và Jacinta

Họ sẽ là hai người trẻ không tử đạo được phong thánh Ngày 22, tháng 3, 2017: Theo báo Faro di Roma, chuyến hành hương của Đức Thánh Cha đến Fatima từ ngày 12 đến 14 tháng 5, để kỷ niệm Đệ Bách Chu Niên Đức Mẹ hiện ra tại Cova da Iria, có thể được ghi dấu bằng việc ngài phong thánh cho hai mục đồng Fatima là Jacinta và Francisco. Nhân dịp hành hương Năm Thánh 2000, Thánh Gioan Phaolô II đã phong Chân Phước cho họ: Đây là lần đầu tiên có các trẻ em không tử đạo...

Thánh Giuse Người Công Chính

Thánh Giuse Người Công Chính Lạy Thánh Giuse là Cha nhân ái,Là Bạn Trăm Năm của Đức Nữ Trinh.Âm thầm gánh chịu hôn nhân ngang trái,Không bỏ rơi, vẫn yêu Mẹ hết tình. Lạy Thánh Giuse là người công chính,Luôn lo toan và bảo vệ gia đình.Dốc một lòng giữ…

Thống Hối Ăn Năn

Thống Hối Ăn Năn Lạy Chúa, con đã vương lầm lỗiĐã vướng mắc tội khiên lắm lần.Con cương quyết từ nay lánh tội,Dốc một lòng thống hối ăn năn. Lạy Chúa, xin rộng tình tha thứ,Cho con đây ngu dốt dại khờ.Giúp con xứng làm nơi Chúa ngự,Khi hồn con…

Huấn từ của Đức Thánh Cha

Khốn cho những ai thờ ơ không đoái hoài đến những người nghèo khó hay đau khổ Ngày 16 tháng 3, 2017: Theo Radio Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi một lời kêu gọi hết sức mạnh mẽ trong Thánh Lễ sáng ngày 16 tháng 3 tại nhà nguyện Thánh…

Tiệc Cưới Cana

Tiệc Cưới Cana Chúa Giêsu lên đường đi rao giảng, Luôn có Đức Mẹ Maria đi cùng. Phép lạ đầu tiên! Danh Ngài rạng sáng, Tại Cana, trong tiệc cưới lạ lùng. Tiệc đang vui, các vò rượu lại cạn, Mẹ Maria quá cảm thương chủ nhà. Khách mất vui,…

Điềm Lạ Ánh Sao

Vịnh Ba Tư ngày kia có dấu lạ, Ba hiền sĩ chiêm tinh thấy Vua sinh. Vị Vua nào quyền uy cao cả? Cả đất trời run sợ khiếp kinh! Họ rủ nhau cùng đi tìm kiếm. Ngước mắt trông vời khắp trời cao. Ô! Điềm lạ nay đà thị…