Huấn Từ Của Đức Thánh Cha

Đức Thánh Cha tiếp kiến các Nữ Tu Dòng Têatinô (Theatine)

Đức Thánh Cha tiếp kiến các Nữ Tu Dòng Têatinô (Theatine) Ngài khuyến khích họ đến với những ai đã đánh mất ý nghĩa của sự sống và đang chờ đợi được gặp Chúa Giêsu. Vatican ngày 16 tháng 6, 2018 “Thế giới hôm nay cần các nhân chứng của sự siêu việt”, Đức Thánh Cha đã khẳng định như vậy trước các nữ tu Dòng Têatinô Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ngài tiếp kiến họ nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày vị sáng lập dòng qua đời. Đó là Đấng Khả Kính Ursule Benincasa, ngày 16 tháng 6, 2018. Ngài nhấn...

Đức Thánh Cha cám ơn linh mục Jose Tolentino de Mendonca, sau khóa Linh Thao

Vatican Ngày 23/2/2108, (Zenit.org)

Ngày 23 tháng 2, 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô cám ơn linh mục Jose Tolentino de Mendonca, vị giảng phòng Khóa Linh Thao Mùa Chay cho ngài và cho giáo triều. Cha Jose Tolentino là Phó Viện Trưởng Đại Học Công Giáo ở Lisbon, và là tư vấn của Hội Đồng Giáo Hòang về Văn Hóa, Đức Thánh Cha đã cám ơn cha Jose vào cuối khóa Linh Thao tại Aricia.

Lời Đức Thánh Cha:

Thưa cha, thay mặt cho tất cả mọi người tôi cám ơn cha đã đến với chúng tội trong những ngày qua, và ngày hôm nay được kéo dài với Ngày Ăn Chay Hãm Mình để cầu nguyện cho Nam Sudan, Congo và Syria.

Cám ơn cha đã nói với chúng tôi về Giáo Hội, và làm cho chúng tôi phải lắng nghe Giáo Hội, Cha cũng yêu cầu chúng tôi không được làm cho Giáo Hội nhỏ bé hơn bằng thể chế quan liêu trần thế của chúng ta! Cám ơn cha đã nhắc nhớ chúng tôi rằng Giáo Hội không phải là nơi giam giữ Chúa Thánh Thần; và Thánh Thần phải có thể tung bay đẻ họat động bên ngòai.

Với các trình thuật và những gì cha đã nói, cha đã làm cho chúng tôi thấy cách thức Chúa Thánh Thần họat động nơi những người không tin và vô thần, và nơi những người thuộc các tôn giáo khác: Thánh Thần là hòan vũ, Người là Thánh Thần của Thiên Chúa, và là của tất cả mọi người.

Ngày nay cũng có các “Cornelius,” “các đội trưởng”, những người canh gác nhà giam Thánh Phêrô; họ đang sống với sự tìm kiếm nội tâm và cũng có thể nhận biết khi có một điều gì kêu gọi họ.

Cám ơn cha về lời kêu gọi này để chúng tôi không sợ hãi mở lòng, không cứng rắn, và mềm dẻo, trong Thánh Thần không bị ướp xác qua cấu trúc cứng rắn của chúng ta, vì điều này khiến chúng tôi khép kín.

Cám ơn cha, xin cha tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi. Như Mẹ Bề Trên đã nói với các nữ tu” “Chúng ta đều là những con người tội lỗi!” Cám ơn cha, và xin Chúa chúc lành cho cha.

Rate this item
(0 votes)
back to top