Huấn Từ Của Đức Thánh Cha

Đức Thánh Cha tiếp kiến các Nữ Tu Dòng Têatinô (Theatine)

Đức Thánh Cha tiếp kiến các Nữ Tu Dòng Têatinô (Theatine) Ngài khuyến khích họ đến với những ai đã đánh mất ý nghĩa của sự sống và đang chờ đợi được gặp Chúa Giêsu. Vatican ngày 16 tháng 6, 2018 “Thế giới hôm nay cần các nhân chứng của sự siêu việt”, Đức Thánh Cha đã khẳng định như vậy trước các nữ tu Dòng Têatinô Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ngài tiếp kiến họ nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày vị sáng lập dòng qua đời. Đó là Đấng Khả Kính Ursule Benincasa, ngày 16 tháng 6, 2018. Ngài nhấn...

Đức Thánh Cha tiếp kiến các Nữ Tu Dòng Têatinô (Theatine)

Đức Thánh Cha tiếp kiến các Nữ Tu Dòng Têatinô (Theatine)
Ngài khuyến khích họ đến với những ai đã đánh mất ý nghĩa của sự sống và đang chờ đợi được gặp Chúa Giêsu.

Vatican ngày 16 tháng 6, 2018

“Thế giới hôm nay cần các nhân chứng của sự siêu việt”, Đức Thánh Cha đã khẳng định như vậy trước các nữ tu Dòng Têatinô Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ngài tiếp kiến họ nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày vị sáng lập dòng qua đời. Đó là Đấng Khả Kính Ursule Benincasa, ngày 16 tháng 6, 2018. Ngài nhấn mạnh: “Có biết bao nhiêu ngưởi đã đánh mất ý nghĩa của đời sống, trái tim họ khô héo và họ thèm khát bánh ngon và nước của sự sống, ngay cả khi họ không biết rằng họ đang chờ đợi để gặp gỡ Đức Giêsu Kitô.”

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi:” Hãy ra đi xoa dịu sự đói khát này, ở nơi không có thể xoa dịu bằng ảo tưởng này. Đó là ảo tưởng của những ánh sáng không đem lại sự sống, những ánh sáng không làm cho sáng sủa.”

Và ngài an ủi các nữ tu: “Nếu các chị mở lòng cho những tác động của Chúa Thánh Thần, thì Ngài sẽ hướng dẫn các chị đáp ứng bằng óc sáng tạo trước những tiếng kêu than của người nghèo khó, của người đói khát Thiên Chúa. Thánh Thần Chúa sẽ giúp các chị tự hỏi: Chúa Giêsu và các người anh chị em đòi hỏi gì nơi chúng ta? Ngài sẽ giúp các chị luôn luôn tỉnh thức, canh thức như những lính canh của Kitô, để cho ánh sáng và hơi ấm của Tình Yêu Thiên Chúa có the đến với những người các chị gặp gỡ và đánh thức nơi họ niềm hy vọng.”

Bùi Hữu Thư

Rate this item
(0 votes)
back to top