Huấn Từ Của Đức Thánh Cha

Đức Thánh Cha gặp Tư Lệnh Quân Đội Myanmar (Burma)

Đức Thánh Cha gặp Tư Lệnh Quân Đội Myanmar (Burma)  Trách nhiệm to lớn của các lãnh đạo quốc gia Ngày 17 tháng 11, 2017 (Zenit.org): Vài giờ sau khi tới Myanmar ngày 27 tháng 11, 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp xúc “xã giao” với Trung Tướng Min Aung Hlaing, Tư Lệnh Quân Đội Myanmar tại Tòa Tổng Giám Mục Yangon. Cuộc hội kiến riêng này đã được thêm vào lịch trình tông du của ngài, để đưa lên hàng đầu thay vì như đã hoạch định vào ngày 30 tháng 11. Cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng mười lăm phút, từ 5 giờ 55 giờ...

Đức Thánh Cha xác định sẽ tông du Ai Cập, theo bước chân Thánh Phanxicô

Ngài gặp gỡ các đại diện của gia đình Phanxicô

Ngày 10, tháng 4, 2017:

Đức Thánh Cha Phanxicô đã xác định chuyến tông du Ai Cập của ngài và đã nhắc lại tình trạng tại Alepô bên Syria, trong dịp ngài tiếp xúc với các đại diện của các Dòng Phanxicô từ khắp nơi trên thế giới tới Vatican ngày thứ hai 10 tháng 4, 2017, theo bản tin tiếng Ý của Radio Vatican.

Cuộc tiếp xúc này đã kéo dài 35 phút. Chủ đề là sự hiệp nhất giữa các gia đình Phanxicô cũng đã được đề cập đến.

Linh mục Marco Tasca, bề trên tổng quyền Dòng Phanxicô Hèn Mọn cho hay: “Đức Thánh Cha đã khẳng định chắc chắn về chuyến tông du Ai Cập của ngài. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng Đức Hồng Y Koch đã lên đường hôm nay để chuẩn bị địa điểm và các bài diễn từ trong chuyến tông du. Đức Thánh Cha không ngần ngại trước các biến cố rất đáng tiếc đã xẩy ra, nhưng ngài vững tin rằng ngài sẽ đến Ai Cập để trợ giúp cho việc đối thoại và hiệp thông của đời sống Kitô.”

Cha Tasca, nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha nhận thức rằng Dòng Phanxicô “sắp kỷ niệm 800 ngày Thánh Phanxicô viếng thăm Damietta, bên Ai cập, nơi Thánh nhân đã gặp Vua Sultan Malik al-Kamil, như đã làm một bước tiến trong việc đối thoại với người Hồi Giáo.”

Cha Tasca tiếp: “Và chúng ta cũng muốn nói đến Alepô, (cha mới từ Syria về), các Kitô hữu nơi này đã muốn cảm tạ Đức Thánh Cha Phanxicô vì ngài đã chú tâm đến tình trạng khủng hoảng của họ, và đã gửi tiền cứu trợ cho họ. Số tiền này sẽ giúp cho các Kitô hữu cũng như cho những người Hồi giáo.”.

Linh mục Mauro Johri, bề trên tổng quyền Dòng Phanxicô Cải Cách cũng cho hay là “các hình ảnh và một cuốn phim ngắn về Alepô đã được trình chiếu cho Đức Thánh Cha xem và “tôi đã thấy sự xúc động trên gương mặt Đức Thánh Cha khi ngài thấy những đau khổ người dân Alepô phải gánh chịu, và niềm vui của ngài khi biết họ vẫn nhớ đến ngài và tri ân ngài.”

Chủ đề về “sự hiệp thông” giữa các gia đình Phanxicô cũng đã được đề cập đến. Cha Michael Perry, tân bề trên Dòng Phanxicô Hèn Mọn nói: “Đức Thánh Cha Phanxicô đã rất chú tâm đến việc này.”

Cha Nicholas Edward Polichnowski, bề trên tổng quyền Dòng Ba Thánh Phanxicô nói: “Hôm nay, trong đại gia đình Phanxicô, chúng ta đã thực hiện một bước tiến quan trọng theo chiều hướng này. Trước đây, các Dòng Phanxicô Hèn Mọn, Dòng Cải Cách, Dòng Capuchinô, và Dòng Ba vẫn sinh hoạt riêng rẽ và độc lập. Nhưng cùng Đức Thánh Cha  Phanxicô chúng ta sống với một viễn ảnh, một tâm tình hiệp nhất, dưới sự quan phòng của Lòng Chúa Thương Xót.”

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
back to top