Huấn Từ Của Đức Thánh Cha

Đức Thánh Cha tiếp kiến các Nữ Tu Dòng Têatinô (Theatine)

Đức Thánh Cha tiếp kiến các Nữ Tu Dòng Têatinô (Theatine) Ngài khuyến khích họ đến với những ai đã đánh mất ý nghĩa của sự sống và đang chờ đợi được gặp Chúa Giêsu. Vatican ngày 16 tháng 6, 2018 “Thế giới hôm nay cần các nhân chứng của sự siêu việt”, Đức Thánh Cha đã khẳng định như vậy trước các nữ tu Dòng Têatinô Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ngài tiếp kiến họ nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày vị sáng lập dòng qua đời. Đó là Đấng Khả Kính Ursule Benincasa, ngày 16 tháng 6, 2018. Ngài nhấn...

‘Một trong những thảm trạng ghê gớm nhất trên thế giới là việc buôn người’

Đức Thánh Cha cám ơn Hội RENATE về các họat động nhắc nhớ chúng ta về ‘Các nỗ lực lớn lao nhưng thầm lặng’ để chăm sóc cho những người bị tổn thương về phẩm giá và đã phải mang những vết sẹo vì những kinh nghiệm đau thương.” 
Osservatore Romano, ngày 7 tháng 11, 2016

 “Một trong những vết thương ghê gớm nhất trên thế giới là việc buôn người . Đây là một hình thức nô lệ tân thời, vi phạm phẩm giá Chúa ban, của bao nhiêu người anh chị em chúng ta và là một tội phạm đối với nhân lọai

Đức Thánh Cha Phanxicô hôm nay nhấn mạnh điều này khi ngài tiếp kiến các hội viên của hệ thống các Dòng Tu tại Âu Châu chống việc buôn người và khai thác con người (Religious in Europe Networking Against Trafficking and Exploitation: RENATE). Hiệp hội này đến Rôma từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 11, 2016 để tham dự Hội Nghị Âu Châu lần thứ Hai với chủ đề “Việc chấm dứt tệ trạng buôn người phải bắt đầu từ chúng ta.”


Đức Thánh Cha công nhận ngay là đã có nhiều thành quả trong việc tạo dựng ý thức của quần chúng về sự trầm trọng và lan tràn của vấn đề này: “Còn cần phải làm nhiều hơn trên mức độ đề cao ý thức công chúng và thực hiện những nỗ lực hợp tác tốt đẹp hơn giữa các chính phủ, các nhà lập pháp, các giới chức công quyền và các cán sự xã hội.”

Đức Thánh Cha tiếp: “Như các bạn đã biết, một trong những thách đố của công trình hỗ trợ, giáo dục và hợp tác là có sự thờ ơ nào đó và ngay cả có sự đồng phạm, một khuynh hướng của nhiều người là quay mặt đi, và còn có những tổ chức có quyền lực và các hệ thống tội phạm muốn tham gia để mưu đồ trục lợi.”

Vì lý do này, tôi rất cảm kích về các nỗ lực của các bạn trong việc nâng cao ý thức của quần chúng về thảm trạng này. Thảm trạng này đặc biệt ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em. Nhưng tôi cũng muốn cám ơn các bạn một cách đặc biệt về nhân chứng của các bạn về Phúc Âm của lòng thương xót, Như đã được bầy tỏ trong sự cam kết của các bạn về sự phục hồi và gây dựng lại phẩm giá cho các nạn nhân”.

“Các họat động của các bạn trong lãnh vực này nhắc nhớ chúng ta về “những nỗ lực to lớn và thường khi rất âm thầm đã được rất nhiều dòng tu, nhất là các dòng nữ thực hiện trong nhiều năm’, để chăm sóc những người đã bị tổn thương về phẩm giá và đã mang những vết sẹo vì kinh nghiệm đau thương họ trải qua.”

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những phụ nữ đã đồng hành với các phụ nữ khác và trẻ em trong hành trình chữa lành và tái nhập xã hội của họ..

Ngài nói: “Các bạn thân mến, tôi tin rằng việc chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và khả năng của các bạn trong những ngày này sẽ đóng góp cho một chứng tá Phúc Âm hiệu lực hơn, tại nơi là một trong những lãnh vực cao quý nhất của xã hội đương thời. Tôi dâng các bạn và tất cả những người các bạn đang phuc vụ cho sự cầu bầu yêu thương của Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót. Tôi cũng chúc lành cho các bạn như một cam kết về niềm vui và bình an trong Chúa Kitô.”

Rate this item
(0 votes)
back to top