Huấn Từ Của Đức Thánh Cha

Đức Thánh Cha tiếp kiến các Nữ Tu Dòng Têatinô (Theatine)

Đức Thánh Cha tiếp kiến các Nữ Tu Dòng Têatinô (Theatine) Ngài khuyến khích họ đến với những ai đã đánh mất ý nghĩa của sự sống và đang chờ đợi được gặp Chúa Giêsu. Vatican ngày 16 tháng 6, 2018 “Thế giới hôm nay cần các nhân chứng của sự siêu việt”, Đức Thánh Cha đã khẳng định như vậy trước các nữ tu Dòng Têatinô Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ngài tiếp kiến họ nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày vị sáng lập dòng qua đời. Đó là Đấng Khả Kính Ursule Benincasa, ngày 16 tháng 6, 2018. Ngài nhấn...

Huấn từ của Đức Thánh Cha

Khn cho nhng ai th ơ không đoái hoài đến nhng người nghèo khó hay đau kh

Ngày 16 tháng 3, 2017: Theo Radio Vatican, Đc Thánh Cha Phanxicô gi mt lời kêu gi hết sc mnh m trong Thánh L sáng ngày 16 tháng 3 ti nhà nguyn Thánh Mác-ta, trong khi suy nim v câu chuyn ông Lazarô trong Phúc Âm Thánh Luca.

Đc Thánh Cha nhn mnh: Trong d ngôn này, người nghèo khó tên Lazarô nm bên ngoài ca nhà ông phú h, trong khi ông này đang ăn tic và không đoái hoài đến người nghèo nm bên ngoài ca nhà mình. Ông ta biết rõ người y và biết c tên anh ta na, nhưng không màng ti.

Đc Thánh Cha lưu ý rng chúng ta s lâm nguy nếu chúng ta th ơ đi vi người nghèo khó và vô gia cư chung quanh chúng ta ngày nay.

Ngài nói, ch tin vào danh vng, quyn thế và tin bc s đưa chúng ta ra xa Chúa. Ngài đ cao thành qu tt ca nhng ai tin tưởng vào Thiên Chúa và s vô hiêu qu ca nhng ai ch tin nơi mình và nhng gì h không th tự mình kim xoát.

Khi người ta sng trong mt môi trưòng khép kín, bao quanh bi tin ca và danh vng, và ch tin vào nhng s hu h có, nhng người này mt hướng đi và không biết gì v s hn hp ca mình.

Người y có ti không? Có ch, và mc du Chúa tha th cho nhng ai thng hi, trái tim người này đang đưa dn người này ti con đường mt chiu ca thn chết. Đc Thánh Cha nhn mnh: s có lúc bước qua ranh gii nơi ti li biến thành thi nát. Người này không ch là mt ti nhân mà là mt người thi nát vì mc dù đã biết đến tt c nhng đau kh ca người khác nhưng không đoái hoài.

Đc Thánh Cha nói: Khn cho nhng k ch đt hy vng nơi chính mình, vì không có gì ghê gm hơn là mt trái tim chai đá. Mt khi mình đã đi trên con đường này thì rt khó cha lành được con tim.

Lưu ý cho nhng ai ch tin tưởng vào nhng gì là vt cht, Đc Thánh Cha nhn mnh rng tin vào danh vng, quyn thế và tin bc s đưa chúng ta ra xa Chúa.

Đc Thánh Cha hi: Chúng ta cm thy gì khi chúng ta thy người vô gia cư hay thy tr em đi ăn xin ngoài đường ph? Chúng ta có nói: Không cm thy gì, vì nhng người y là k trm cp? Chúng ta cm thy gì đi vi người nghèo hay vô gia cư, ngay c khi h ăn mc đp đ nhưng không có công ăn vic làm và không th tr tin nhà? Chúng ta có thy như thế là bình thường không? Chúng ta có thy h là mt phn ca khung cnh ca thành ph chúng ta không, hay coi họ như chỉ là nhng bc tượng hay là ch đu xe buýt hay là nhà Bưu Đin?

Đc Thánh Cha lưu ý: Chúng ta phi cn thn, vì nếu chúng ta c ăn, ung tha thuê và t an i lương tâm bng cách ch cho h mt đng tin ri b đi, thì đó không phi là điu làm đúng.

Đc Thánh Cha nhn mnh, tuy nhiên, chúng ta cn ý thc khi nào chúng ta đang đi trên con đường dc, trơn trượt đ đi t ti li đến thi nát.

“Chúng ta cn t hi, chúng ta cm nghĩ gì khi chúng ta đc tin tc thy mt trái bom rơi xung mt bnh vin và rt nhiu tr em b thit mng? Tôi có đc mt kinh cho các nn nhân hay c b qua như không thấy gì? Tim tôi có xúc đng không? Hay tôi cũng cư x như ông phú h không thương gì Lazarô mà ch có my con chó là đoái hoài thôi?

Đc Thánh Cha noí: Nếu như vy thì chúng ta đang trên đường đi t ti li sang thi nát.

“Chúng ta cn xin Chúa nhìn vào tim chúng ta xem chúng ta có đang đi trên con đường dc trơn trượt và tiến ti thi nát không? Con đường này không quay tr li được. Nht là nhng người có trái tim khép kín và tham lam.

Đc Thánh Cha Phanxicô kết lun: Chúng ta hãy cu nguyn đ xin Chúa ch cho chúng ta biết phi chn con đường nào.”

Rate this item
(0 votes)
back to top