Điềm Lạ Ánh Sao

Vịnh Ba Tư ngày kia có dấu lạ,

Ba hiền sĩ chiêm tinh thấy Vua sinh.

Vị Vua nào quyền uy cao cả?

Cả đất trời run sợ khiếp kinh!

Họ rủ nhau cùng đi tìm kiếm.

Ngước mắt trông vời khắp trời cao.

Ô! Điềm lạ nay đà thị kíến,

Phương Đông rạng ngời một ánh sao.

Ngôi sao sáng rạng ngời chói lọi,

Chiếu hào quang tỏa khắp không trung.

Ba hiền sĩ như được mời gọi,

Đi tìm Vua Cao Cả ngàn trùng.

Mang nhũ hương, vàng thoi và mộc dược,

Từ Châu Phi, Châu Á và Châu Âu.

Họ lên đường mong tìm cho được,

Vua uy quyền giáng thế nhiệm mầu. 

Rate this item
(0 votes)
back to top