Tiệc Cưới Cana

Tiệc Cưới Cana

Chúa Giêsu lên đường đi rao giảng,
Luôn có Đức Mẹ Maria đi cùng.
Phép lạ đầu tiên! Danh Ngài rạng sáng,
Tại Cana, trong tiệc cưới lạ lùng.

Tiệc đang vui, các vò rượu lại cạn,
Mẹ Maria quá cảm thương chủ nhà.
Khách mất vui, đôi tân hôn ân hận,
Mẹ ngỏ lời xin Chúa giúp người ta.

Chúa trả lời: “Giờ của con chưa tới!”
Mẹ bảo quản gia hãy nghe lời Ngài.
Chúa phán: “Hãy đổ đầy sáu chum nước,
Rồi múc ra thết đãi tất cả nhà!”

Nước trong chum đã biến thành rựơu quý,
Khách ngạc nhiên: “Sao để dành rượu ngon?”
“Mãi nửa chừng mới đem ra bàn tiệc?”
Mẹ hân hoan, nhưng giữ kín trong lòng.
Rate this item
(0 votes)
back to top