Bao Nhiêu Là Ơn Phúc

Những lúc cô đơn ai người an ủi
Những lúc buồn phiền ai sẽ ôm vai
Những lúc băn khoăn ai người đưa lối
Ai sẽ tiếp tay đối phó ngày mai

Ai sẽ đỡ nâng những khi đau khổ
Ai sẽ tăng cường khi hãi sợ tương lai
Ai sẽ chở che khi lâm nguy ngập cổ
Ai dắt dìu trong bóng tối đọa đầy

Ai chúc bình an khi lòng rối loạn
Ban sức cho khi cám dỗ ngập tràn
Tha thứ khi niềm tin mất dạng
Dẫn đưa về nơi chốn yên hàn

Ai lưu ý khi vô tình tệ bạc
Lúc yếu lòng ai giải thoát cho đây
Ai cho nghỉ khi mệt nhoài thể xác
Tìm đâu bao ơn phúc vơi đầy

Tìm đâu bao yêu thương đùm bọc
Nếu không tìm nơi Chúa Cả cao sang
Tự Thiên Ðình Người luôn coi sóc,
Tình yêu Người đổ xuống chứa chan.

Bùi Hữu Thư

Rate this item
(0 votes)
back to top