Cần Cả Cuộc Ðời

Cần Cả Cuộc Ðời


Cần tất cả cuộc đời để học sống,
Học chia sẻ, không tiếc, và cho ngay.
Ðể đối phó với tai ương chất đống,
Can đảm mà đối diện với mỗi ngày.

Ðể can đảm khi chia tay thổn thức,
Ðể mỉm cười khi tim mình quặn đau.
Tiếp tục đi khi không còn hơi sức,
Ðể vẫn cười khi lòng rướm lệ sầu.

Ðể tha thứ khi lòng còn thù hận,
Ðể vẫn yêu khi mất mát qúa nhiều.
Ðể biết chắc Chúa có ở đó thật,
Ðể tìm Ngài trong kinh nguyện mỗi chiều.

Bùi Hữu Thư

Rate this item
(0 votes)
back to top