Dâng Mẹ Hoa Năm Sắc

Dâng Mẹ Hoa Năm Sắc

Mẹ ơi! Dâng Mẹ một tràng hoa|
Những đóa hoa năm sắc mượt mà
Cùng tấm lòng thiết tha thảo hiếu
Hương thơm tỏa ngát khắp trời xa.

Bông hoa đỏ như trái tim hồng
Dâng lên Mẹ với lòng thủy chung
Của đoàn con thiết tha trìu mến
Kính dâng Mẹ tràng hoa thắm nồng.

Hoa trắng tinh là mầu khiết trinh
Dâng lên Mẹ với trọn niềm tin
Của đoàn con trong toàn Giáo Xứ
Kính dâng Mẹ với hết tâm tình.

Dâng lên Mẹ những đóa hoa vàng
Như Triều Thiên Mẹ Chúa vinh quang
Đang ngự trên ngai tòa cao sáng
Kính dâng Mẹ, Mẹ Chúa Thiên Đàng.

Dâng lên Mẹ đóa hoa tím mầu
Từ khó khăn cuộc sống bể dâu
Kính xin Mẹ xót thương dìu dắt
Cho đoàn con thoát cảnh u sầu.

Kính dâng Mẹ một đóa hoa xanh
Hoa tươi mát, tinh khiết, trong lành
Mầu xanh là mầu hoa hy vọng
Niềm cậy trông nơi Mẹ hết tình.

Bùi Hữu Thư (Tháng 5 Kính Mẹ)

Bản dịch sang tiếng Anh:

Offering to The Virgin Mary

Dear Mother! We present to you 
A splendid bouquet of multi-color flowers
With our sincere filial piety.
Their beautiful fragrance spreads everywhere.

The red flowers are like the pink hearts
We present to you with our fidelity
And our deepest love,
We offer you the carnation flowers.

The white flowers represent the color of purity
We offer you with our total trust
We, the people of this parish
We present to you the white flowers with all our love.

We offer you the yellow flowers
Like the crown of the Glorious Mother of God
Seating on the highest throne
Our Mother, the Queen of Heaven.

We offer you the violet flowers
Representing our sorrows and pains
Have pity on us! And please lead us
Out of this valley of tears.

We offer you the blue flowers
So pure, so fresh, and sweet smelling
Blue is the color of hope
We all have hope and faith in you.


John Thu Bui

Rate this item
(0 votes)
back to top