Lễ Ngũ Tuần

Lễ Ngũ Tuần


Ngũ Tuần ngày Lễ đến rồi,
Tông đồ tụ họp một nơi trong thành.
Từ trời tiếng động phát thanh,
Giống như gió cuốn thổi quanh khắp nhà.
Nhiều hình lưỡi lửa tản ra,
Trên đầu mỗi vị đậu ba bốn lần.
Mọi người đầy Chúa Thánh Thần,
Nói lên đủ tiếng mọi phần thế gian.
Tin đồn từ đó dần lan,
Tứ phương kéo đến, trăm ngàn người coi.
Ai ai bỡ ngỡ lạ đời,
Nghe tông đồ nói tiếng người xứ xa.
Các ông người Ga-li-lêa,
Sao thông thạo cả tiếng cha mẹ mình?
Lắng nghe hết thẩy thất kinh,
Phải chăng phép lạ Thánh Linh tỏ bầy?

Bùi Hữu Thư

Rate this item
(0 votes)
back to top