Thập Gía Buồn

Thập Gía Buồn


Mỗi lần trên đường đời con vấp ngã,
Là một lần con đánh mất niềm vui.
Con tự hỏi, thầm trách mình vội vã,
Sao lại chọn con đường này, tối thui?

Nếu có kẻ nào muốn theo chân Chúa,
Phải từ bỏ tất cả mọi sự trên đời.
Vác thập giá mỗi ngày theo chân Chúa,
Cố gắng theo cho kịp bước chân Người.

Từ bỏ mình và vác mang thập giá,
Là sẵn sàng chấp nhận thập giá con.
Là vác mang trên đường đời muôn ngả,
Vẫn vui khi qụy ngã trên đường mòn.

Những yếu đuối của con, con chấp nhận,
Xin dâng Người như của lễ nghèo nàn.
Con sẽ không thương thân và trách phận,
Ðể Người vui, con sẽ chẳng dám than.

Lạy Chúa cuả con! Nếu Người mong muốn,
Người có thể làm biến đổi đời con.
Biến thập giá của vũng lầy đen đuốc,
Thành thập giá vinh quang và sáng trong.

Lạy Chúa! Nếu trên đường con đang tiến,
Thập giá này, con suốt đời phải mang.
Thì xin cho Thánh Ý Người thể hiện,
Con mãi mãi vác mang, cũng chẳng màng.

Tất cả niềm vui, bình an, hạnh phúc,
Và năng lực của con đến từ Ngài.
Như Phêrô đi trên biển ngày trước,
Nhìn thẳng mắt Ngài, con tiến tới Ngài.

Nhìn thẳng vào mắt Ngài là một cách,
Ðể ở thế gian, không thuộc thế gian.
Thập giá buồn, trong chiều hôm giá lạnh,
Con chợt vui, vì Ngài đã ủi an.

Bùi Hữu Thư

Rate this item
(0 votes)
back to top