Thánh Giuse Người Công Chính

Thánh Giuse Người Công Chính

Lạy Thánh Giuse là Cha nhân ái,
Là Bạn Trăm Năm của Đức Nữ Trinh.
Âm thầm gánh chịu hôn nhân ngang trái,
Không bỏ rơi, vẫn yêu Mẹ hết tình.

Lạy Thánh Giuse là người công chính,
Luôn lo toan và bảo vệ gia đình.
Dốc một lòng giữ tâm hồn khiết tịnh,
Quyết làm Đấng Bảo Vệ Đấng Cứu Tinh.

Chịu khổ cực qua bao lần lẩn trốn.
Tới Bê Lem, nơi Hài Nhi ra đời.
Bên Ai Cập với bao nhiêu cùng khốn,
Về Na-zareth, nuôi dưỡng Con Chúa Trời.

Lạy Thánh Giuse, Đáng Bảo Trợ Giáo Hội,
Làm gương sáng cho tất cà chúng con.
Xin cầu cho chúng con biết lánh tội,
Xứng đáng làm con cái Chúa vẹn tròn.

Bùi Hữu Thư

Tháng Ba Mừng Kính Thánh Giuse

Rate this item
(0 votes)
back to top