Trong Vườn Cây Dầu

 

Nơi thanh vắng, Vườn Cây Dầu,

Giêsu cầu nguyện gục đầu trong tay

Không gian im lắng, đêm này,

Tồng đồ yên ngủ, mê say bời bời.

Ab-ba! Cha hỡi! Cha ơi!

Chén đắng cay này xin rời xa con.

Nhưng theo Thánh Ý, vuông tròn,

Xin đừng theo ý của con chút nào

Mồ hôi và máu tuôn trào,

Con như hấp hối lao đao hao mòn

Con muốn đánh thức Si-mon

Ba lần cả bọn vẫn còn ngủ say.

Cô đơn hãi sợ, ai hay?

Gục đầu trên phiến đá này buồn thay

Mây đen bao phủ chốn này,

Cây dầu ủ rũ, gió lay, khóc thầm.

Vâng theo Thánh Ý quyết tâm,

Con nay thấu hiểu chẳng lầm Ý Cha.

Bùi Hữu Thư

Rate this item
(0 votes)
back to top