Vườn Hồng Của Chúa

Vườn Hồng Của Chúa

            ______________________________________________________________________________________

Tôi tin nơi Ngài khi bầu trời sáng suả,
Và ngày hè, cỏ vàng úa, dưới trời xanh.
Khi hạnh phúc đầy, lòng hân hoan rộng mở,
Nhựa sống tuôn tràn, tôi hứng trọn trong tay.

Tôi tin nơi Ngài khi vườn hoa hồng nở,
Khi thu về, hương ngào ngạt, sắc khoe tươi.
Khi gió thu êm đềm ru tôi vào mộng,
Khi lá vàng hoe, hay đỏ thắm trên đồi.

Rồi tôi cũng thấy, mùa đông của cuộc đời.
Bầu trời trong xanh, nay ảm đạm âm u.
Mây vần vũ kéo về, bão bùng xô tới,
Tôi tự hỏi: “Tôi còn tin được nữa thôi?”

Tôi tin nơi Ngài khi bầu trời sáng sủa,
Luống hồng tươi, trăm đóa nở, đẹp tuyệt vời.
Và đức tin tôi giờ đây thật quá nhỏ,
Nếu hết tin, yêu, và cậy ở nơi Ngài.

Tôi vẫn vững tin nơi Ngài, khi tất cả.
Những đớn đau, mùa đông đến, đã qua rồi.
Tôi biết, tôi sẽ thấy, sẽ yêu nhiều hơn nữa,
Một ngày hè, hoa hồng nở, thắm trên đồi.

Bùi Hữu Thư

Rate this item
(0 votes)
back to top