Chuyến xe cuộc đời…

Chuyến xe cuộc đời… Khi mới sanh, chúng ta lên xe và gặp gỡ cha mẹ,Tưởng rằng cha mẹ sẽ đi với chúng ta suốt đời.Nhưng đến một trạm nào đó cha mẹ sẽ xuống, và chúng ta tiếp tục đi một mình.Dần dần thời gian qua, có những người…