NGHI THỨC TRAO THỪA TÁC VỤ CÔNG BỐ LỜI CHÚA

 Văn Phòng Giáo Xứ xin nhắc cho tất cả các ứng viên của Thừa Tác Vụ Công Bố Lời Chúa thuộc giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington và Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang tại Chantilly đã hoàn tất chương trình huấn luyện, sẽ lãnh nhận Thừa Tác Vụ Công Bố Lời Chúa vào các Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 9:30 sáng và 12:00 trưa, mồng 9 tháng 10, tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Xin thông báo về Văn Phòng Giáo Xứ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cho biết sẽ tham dự Thánh Lễ lúc 9:30 am hay 12:00 pm, để Ban Đọc Sách Thánh reserve chỗ ngồi, và nến cầm tay được trao trong nghi thức trao Thừa Tác Vụ. Xin đến sớm nửa tiếng trước giờ lễ được hướng dẫn nghi thức. Văn Phòng sẽ gửi nghi thức qua email để các ứng viên để đọc trước.

Xin chân thành kính chúc quý ứng viên Thừa Tác Viên Công Bố Lời Chúa một cuối tuần tràn đầy niềm vui và an bình.

Kính chúc,

Văn Phòng Giáo Xứ
Cha Xứ

 

back to top