Download as iCal file
Bế Mạc Năm Thánh
Saturday, October 13, 2018
Hits : 4346

7pm Lễ, sau Lễ cung nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima

Location Holy Martyrs of Vietnam Church
Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Fatima