Sự Kiện Ngày Địa Điểm Liên Lạc
Hành Hương Thánh Mẫu Sắc Tộc Châu Á – Thái Bình Dương Saturday, May 06, 2017 400 Michigan Ave, NE, Washington D.C. 20017 Chị Thiên Nga 703-863-5982
Lễ Bế Giảng Trường Việt Ngữ Friday, May 19, 2017 GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 915 S Wakefield St., Arlington VA 22204
Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời Tuesday, August 15, 2017