Sự Kiện Ngày Địa Điểm Liên Lạc
Nghỉ Lễ Phục Sinh (Thứ Sáu Tuần Thánh) Friday, April 14, 2017 GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 915 S Wakefield St., Arlington VA 22204
Thi cuối Niên Khóa Friday, May 05, 2017 GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 915 S Wakefield St., Arlington VA 22204
Hành Hương Thánh Mẫu Sắc Tộc Châu Á – Thái Bình Dương Saturday, May 06, 2017 400 Michigan Ave, NE, Washington D.C. 20017 Chị Thiên Nga 703-863-5982
Lễ Bế Giảng Trường Việt Ngữ Friday, May 19, 2017 GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 915 S Wakefield St., Arlington VA 22204