Ý Cầu Nguyện Tháng 8 Của Đức Thánh Cha: “Cầu Nguyện Cho Các Giá Trị Gia Đình”

  • 05 August 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Hôm Thứ Năm 2/8/2018, Đức Thánh Cha qua video đã công bố ý cầu nguyện trong tháng Tám này là cầu nguyện “cho các giá trị gia đình”.

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi: “Chúng ta hãy cùng nhau nguyện xin Chúa Giêsu cho bất luận những quyết định gì do các chuyên viên kinh tế cũng chính trị gia đều nhằm vào việc bảo vệ gia đình như là một kho báu và nền tảng của nhân loại.

” Đây là một thói quen Đức Thánh Cha Phanxicô thường phát đi một thông điệp video nói lên chi tiết ý định cầu nguyện của mình cho mỗi tháng.

Đức Thánh Cha giảng giải: Khi nói về gia đình, hình ảnh về một kho tàng thường đến với tâm trí của cha.

Ngày nay hòa trong nhịp sống với nhiều căng thẳng, áp lực trong công ăn việc làm và trước thực tại của nhiều tiểu tổ có thể khiến các gia đình gặp nhiều hiểm họa!

Chúng ta không thể nói đủ về tầm quan trọng của gia đình, vì chúng ta cần đến các phương tiện cụ thể và phát triển vai trò của gia đình trong xã hội với một chính sách đúng đắn phổ quát rộng rãi về gia đình.

Cùng nhau, chúng ta hãy xin Chúa Giêsu rằng bất kỳ quyết định sâu rộng nào của các nhà kinh tế và chính trị gia đều nhắm vào việc bảo vệ gia đình như là một trong những kho báu của nhân loại.

Ý cầu nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha được phát táng đi bằng Video nhằm cổ võ và phổ biến được rộng rãi bao có thể.

Thanh Quảng sdb

http://www.vietcatholic.net/News/Html/246036.htm

 

back to top