Ý Cầu Nguyện Tháng 9 Của Đức Thánh Cha

  • 01 September 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Ý chung: Cầu cho giới trẻ tại Phi Châu. Xin cho họ được giáo dục và làm việc tại quê hương của họ.

back to top