Chương Trình Quyên Góp Mùa Chay Năm 2017 Của Đức Giám Mục (BLA)

  • 04 Tháng 2 2017 |
  • font size
  • In
  • Email

Với chủ đề: “Cống hiến những bàn tay để phục vụ, và những tấm lòng để yêu thương” mà Đức Giám Mục giáo phận Arlingon đã chọn cho năm nay.

Tới ngày 16 tháng 3, 2017, quí vị đã đóng góp được $62,430.00, nghĩa là được 56% chỉ tiêu $112,000.00. Giáo xứ mời gọi mỗi gia đình chúng ta tiếp tục tham gia Chương Trình Quyên Góp Mùa Chay 2017 của Đức Giám Mục!

 

back to top