Ca Đoàn Và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Tâm Trở Lại Sinh Hoạt

  • 09 September 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Ca Đoàn TNTT Thánh Tâm trở lại tập hát thường xuyên vào mỗi Thứ Bảy lúc 12 giờ trưa và Đoàn TNTT Thánh Tâm bắt đầu sinh hoạt thường lệ lúc 12 giờ 45 chiều.

Để dễ dàng cho việc chuẩn bị tài liệu cho Niên Khóa 2018 – 2019, Ban Chấp Hành Đoàn TNTT Thánh Tâm sẽ nhận đơn gia nhập Đoàn trong giờ sinh hoạt từ 1 giờ đến 2 giờ 30 chiều. Lệ phí ghi danh cho mỗi em là $60.00 ($20.00 tiền niên liễm cho Phong Trào và $40.00 tiền ăn dặm). Ngày 6 tháng 10, 2018 là ngày chót nhận đơn.

Xin quý phụ huynh khuyến khích và ghi danh cho con em vào Ca Đoàn và Đoàn TNTT Thánh Tâm.

Mọi chi tiết xin liên lạc Trưởng Nguyễn Thị Hồng Nhung (202) 277-5498.

 

back to top