Chúc Mừng Bổn Mạng Dòng Anh Em Giảng Thuyết (Dòng Đa Minh)

  • 05 August 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Hòa chung niềm hân hoan với Giáo Hội mừng lễ Thánh Đa Minh, lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết (Dòng Đa Minh), mồng 8 tháng 8, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington, Virginia, xin gửi lời chúc mừng đến toàn thể Tỉnh Dòng Đa Minh tại Việt Nam và Phụ Tỉnh Miền Việt Nam Hải Ngoại đã nhận thánh Đa Minh làm quan thầy.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh nhân luôn đổ tràn trên quý Cha Bề Trên, quý Anh Em Phụ Tỉnh, quý Huynh Đoàn, quý ân nhân Hội Nuôi Dưỡng Ơn Gọi Tỉnh Dòng và Phụ Tỉnh để ngày một phát triển trong công cuộc rao giảng Tin Mừng. Kính chúc!

 

back to top