Chúc Mừng Các Em Được Lãnh Nhận Bí Tích Rửa Tội (04/03/2018)

  • 10 March 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

• Giacôbê Phạm Logan

• Giacôbê Phạm Lê Bryce
• Giacôbê Phạm Lê Kaitlyn
• Phanxicô Xaviê Trần Bảo-Tâm Francis

 

back to top