Chúc Mừng Tân Ca Đoàn Trưởng Ca Đoàn Anê Lê Thị Thành

  • 07 October 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Trong buổi họp ngày 24 tháng 9, 2017 đã bầu Chị Lý Minh Phượng làm tân Ca Đoàn Trưởng Ca đoàn Anê Lê Thị Thành, nhiệm kỳ 2 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, 2017 và mãn nhiệm vào ngày 1 tháng 10, 2019.

Nguyện xin Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria, thánh Phêrô Lê Tùy và thánh Anê Lê Thị Thành chúc lành và ban ơn bình an cho các tân thành viên Ban Chấp Hành và gia đình.

 

back to top