Chương Trình Giáo Lý - Việt Ngữ Trẻ Em Nghỉ Học & Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Tâm Nghỉ Sinh Hoạt

  • 12 November 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 11, 2017, toàn thể quý Giảng Viên Giáo Lý sẽ tham dự Hội Thảo Giáo Lý Giáo của Phận Arlington. Đa số Huynh Trưởng Đoàn Thánh Tâm cũng là giảng viên Giáo Lý - Việt Ngữ, do đó toàn thể học sinh Giáo Lý - Việt Ngữ và đoàn sinh sẽ được nghỉ học và nghỉ sinh hoạt chiều Thứ Bảy, ngày 18 tháng 11.

Tuần kế tiếp, Thứ Bảy, ngày 25 tháng 11, Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day), các em cũng sẽ được nghỉ sinh hoạt và nghỉ học.

Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12, các em sẽ trở lại sinh hoạt và đi học như thường. Xin chân thành cám ơn.

 

back to top