Chương Trình Phụng Vụ Tháng 12, 2017

  • 03 December 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

 Chúa Nhật, ngày 24 tháng 12: Vọng Chúa Giáng Sinh. Tại Giáo xứ có các Thánh Lễ: 6 giờ chiều và 9 giờ tối.

 Thứ Hai, ngày 25 tháng 12: Chúa Giáng Sinh. Lễ trọng và buộc. Tại Giáo xứ có các Thánh Lễ: 8 giờ sáng, 10 giờ sáng, 12 giờ trưa, và 5 giờ chiều.

 Thứ Tư, ngày 27 tháng 12: Thánh Gioan Tông Đồ. Lễ kính. Bổn mạng cha phó Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P.

 Chúa Nhật, ngày 31 tháng 12: Thánh Gia - Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Bổn mạng Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình và ca đoàn Thánh Gia.

 

back to top