Chương Trình Phụng Vụ Tháng 8, 2018

  • 07 July 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

 Chúa Nhật, ngày 26 tháng 8: Chúa Nhật XXI Thường Niên.

 Thứ Hai, ngày 27 tháng 8: Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. Bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo.

 Thứ Ba, ngày 28 tháng 8: Thánh Augustinô, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

 Thứ Tư, ngày 29 tháng 8: Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết. Lễ nhớ.

 

back to top