Chương Trình Phụng Vụ Tháng 8, 2018

  • 07 July 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

 Thứ Tư, mồng 1 tháng 8: Thánh Anphong Maria Ligôri, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

 Thứ Bảy, mồng 4 tháng 8: Thánh Gioan Maria Vianê, Linh mục. Lễ nhớ.

 Chúa Nhật, mồng 5 tháng 8: Chúa Nhật XVIII Thường Niên.

 Thứ Hai, mồng 6 tháng 8: Chúa Hiển Dung. Lễ kính.

 Thứ Tư, mồng 8 tháng 8: Thánh Phụ Đa Minh, O.P., linh mục. Lễ trọng.

 Thứ Sáu, ngày 10 tháng 8: Thánh Lôrenxô, Phó tế, tử đạo. Lễ kính.

 Thứ Bảy, ngày 11 tháng 8: Thánh Clara, Trinh nữ. Lễ nhớ.

 Chúa Nhật, ngày 12 tháng 8: Chúa Nhật XIX Thường Niên.

 Thứ Ba, ngày 14 tháng 8: Ban sáng: Thánh Macximilianô Kônbê, Linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.

 Thứ Ba, ngày 14 tháng 8: Ban chiều: Lễ Vọng Đức Mẹ Lên Trời. Lễ trọng.

 Thứ Tư, ngày 15 tháng 8: Lễ Đức Mẹ Lên Trời. Lễ trọng và buộc. Bổn mạng Giáo Họ Đức Mẹ La Vang và ca đoàn Đức Mẹ La Vang.

 Chúa Nhật, ngày 19 tháng 8: Chúa Nhật XX Thường Niên.

 Thứ Hai, ngày 20 tháng 8: Thánh Bernađô, Viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

 Thứ Hai, ngày 21 tháng 8: Thánh Piô X, Giáo hoàng. Lễ nhớ.
 Thứ Tư, ngày 22 tháng 8: Đức Trinh Nữ Maria Nữ Vương. Lễ nhớ.

 Thứ Năm, ngày 23 tháng 8: Thánh Rôsa Lima, trinh nữ.

 Thứ Sáu, ngày 24 tháng 8: Thánh Batôlômêô, Tông đồ. Lễ kính.

 Chúa Nhật, ngày 26 tháng 8: Chúa Nhật XXI Thường Niên.

 Thứ Hai, ngày 27 tháng 8: Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. Bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo.

 Thứ Ba, ngày 28 tháng 8: Thánh Augustinô, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

 Thứ Tư, ngày 29 tháng 8: Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết. Lễ nhớ.

 

back to top