Chương Trình Quyên Góp Mùa Chay Năm 2017 của Đức Giám Mục (BLA)

  • 15 April 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Với chủ đề: “Cống hiến những bàn tay để phục vụ, và những tấm lòng để yêu thương” mà Đức Giám Mục giáo phận Arlingon đã chọn cho năm nay.

Tới ngày 25 tháng 5, 2017, quí vị đã đóng góp được $124,549.00, nghĩa là được 111% vượt chỉ tiêu $112,000.00.

Giáo xứ xin chân thành cảm tạ lòng hảo tâm của tất cả quý cụ, quý ông bà, anh chị em đã tham gia Chương Trình Quyên Góp Mùa Chay 2017 của Đức Giám Mục!

 

back to top