Chương Trình Quyên Góp Mùa Chay Năm 2017 của Đức Giám Mục (BLA)

  • 15 Tháng 4 2017 |
  • font size
  • In
  • Email
Với chủ đề: “Cống hiến những bàn tay để phục vụ, và những tấm lòng để yêu thương” mà Đức Giám Mục giáo phận Arlingon đã chọn cho năm nay. Tới mồng 6 tháng 4, 2017, quí vị đã đóng góp được $99,499.00, nghĩa là được 89% chỉ tiêu $112,000.00. Giáo xứ mời gọi mỗi gia đình chúng ta tiếp tục tham gia Chương Trình Quyên Góp Mùa Chay 2017 của Đức Giám Mục!  
back to top