Chiến Dịch Quyên Góp Mùa Chay Năm 2018 Của Đức Giám Mục Giáo Phận Arlington

  • 04 Tháng 2 2018 |
  • Viết bởi  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • In
  • Email

Trong tuần qua, nhiều gia đình trong Giáo Xứ và Giáo Họ Đức Mẹ La Vang đã nhận được thư của Đức Cha Michael F. Burbidge, Giám Mục Arlington về Chương Trình Quyên Góp Mùa Chay 2018 (BLA).

Với chủ để cho BLA năm 2018 là “Sống với Lòng Tin ~ Cho với Lòng Tri Ân”, mà Đức Giám Mục giáo phận Arlingon đã chọn cho năm nay, và trao chỉ tiêu cho Giáo Xứ chúng ta và Giáo Họ Đức Mẹ La Vang là $118,000.00 USD.

Xin quý cụ, quý ông bà và anh chị em đọc lá thư được kèm trong Bản Tin Hiệp Nhất hôm nay, có các chi tiết về việc phân phối ngân khoản của Chương Trình Quyên Góp Mùa Chay như thế nào trong khắp giáo phận.

Cuối tuần tới, mỗi gia đình trong Giáo Xứ và Giáo Họ Đức Mẹ La Vang sẽ được yêu cầu làm một cam kết cho Chương Trình Quyên Góp Mùa Chay của Đức Giám Mục. Tất cả mọi cam kết đều quan trọng!

Sau khi suy nghĩ về bao nhiêu ân sủng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, xin hãy xem xét trong cầu nguyện để làm một cam kết cho kế hoạch gây quỹ quan trọng cho rất nhiều chương trình và mục vụ đang phục vụ cho dân Chúa trong giáo phận chúng ta. Qua BLA, chúng ta hãy cùng nhau tái thiết cam kết cá nhân của chúng ta cho công trình của Thiên Chúa trong giáo phận chúng ta, mà Giáo Xứ và Giáo Họ Đức Mẹ La Vang sẽ cũng được thừa hưởng.

 

back to top