Ghi Danh Học Lớp Giáo Lý - Việt Ngữ Trẻ Em 2018-2019

  • 05 August 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Ban Điều Hành Chương Trình Giáo Lý - Việt Ngữ sẽ nhận đơn ghi danh nhập học cho học sinh Giáo Lý - Việt Ngữ trước và sau các Thánh Lễ cuối tuần trong tháng 8: Ngày 18-19 tháng 8 và ngày 25-26 tháng 8.

 Gia đình nào gặp khó khăn về lệ phí, xin đến gặp cha xứ Giuse Trần Trung Liêm hoặc cha giám đốc / cha phó Gioan Hoàng Thanh Sơn.
 Các Lớp Giáo Lý - Việt Ngữ Trẻ Em sẽ khai giảng vào lúc 3 giờ chiều Thứ Bảy, mồng 8 tháng 9, 2018.

 

back to top