Giải Tội Mùa Chay

  • 10 March 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Nhằm tạo điều kiện cho mọi người trong Giáo xứ có thể xưng tội trong Mùa Chay, trước và sau các Thánh Lễ ngày thường và Chúa Nhật, hay lấy hẹn bất cứ giờ nào thuận tiện trong giờ làm việc hành chánh (10am - 5pm), quí cha sẵn sàng giải tội. Xin gọi điện thoại lấy hẹn trước khi đến.

 

Xin mọi người cố gắng, nhắc nhở những người thân trong gia đình, xét mình và đi xưng tội trong Mùa Chay Thánh đừng để đến giờ phút chót. Xin cảm ơn.

Xin lưu ý: Thứ Sáu Tuần Thánh sẽ không có bất cứ bí tích nào được cử hành, kể cả bí tích Hòa Giải.

 

back to top