Hiệp Sĩ Đoàn 9655 Tuyển Mộ Hiệp Sĩ Bậc I

  • 03 December 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Hiệp Sĩ Đoàn (Knights of Columbus) là một đoàn thể do Cha cố Michael McGivney thành lập năm 1882. Được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ví như là cánh tay mặt của Giáo Hội và hiện nay có 2 triệu hiệp sĩ trực thuộc 15,000 Chi Đoàn trên toàn quốc tế.

Hiệp Sĩ Đoàn 9655 là Chi Đoàn Việt Nam đầu tiên được thành lập vào năm 1987.

Hằng năm, Hiệp Sĩ Đoàn 9655 có tổ chức lễ Gia Nhập Tân Hiệp Sĩ. Nếu quý ông và quý bạn trẻ là :
- Giáo dân của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
- Trên 18 tuổi.
- Yêu mến Giáo Hội và mong được dịp hoạt động Tông đồ.
- Sẵn sàng phục vụ Giáo xứ và ưu tư cho công việc Truyền Giáo.
- Tấm lòng Bác ái muốn chia sẻ cho người kém may mắn.
- Ước mong có bảo hiểm toàn hảo cho gia đình về sau này.

Kính mời quý ông và các bạn trẻ tìm hiểu thêm trên trang mạng (hiepsidoan9655 hay Knights of Columbus). Hãy ghi danh gia nhập với Ban Tuyển Mộ Hiệp Sĩ sau các Thánh Lễ Thứ Bảy (2 tháng 12) & Chúa Nhật (3 tháng 12), hoặc gọi điện thoại cho Đại Hiệp Nguyễn Mạnh Hiển số: 571-216-1217.

Kính thông báo,
Hiệp Sĩ Đoàn 9655.

 

back to top