Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

  • 07 July 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội Công Giáo hân hoan ca tụng Chúa vì đã thực hiện những nhiệm mầu cao cả nơi Ðức Trinh Nữ Maria.

Ðức Mẹ là người Kitô hữu đầu tiên được hưởng trọn vẹn ơn cứu rỗi và thánh hóa, bởi vì Ðức Mẹ được Chúa cho lên trời cả hồn lẫn xác để mãi mãi sống tràn đầy trong vinh quang và tình yêu vô cùng vô tận của Thiên Chúa.

Lễ Ðức Mẹ Lên Trời cũng chính là ngày đại lễ của mỗi người chúng ta, bởi vì chúng ta cũng được thông phần cứu chuộc và thánh hóa với Ðức Mẹ.

Lễ Ðức Mẹ Lên Trời năm nay nhằm Thứ Tư, ngày 15 tháng 8, lễ trọng và buộc. Chương trình các Thánh Lễ tại giáo xứ được sắp xếp như sau:

Thứ Ba, 14.08: Thánh Lễ Vọng lúc 7 giờ tối.

Thứ Tư, 15.08: Thánh Lễ lúc 8 giờ sáng, 12 giờ trưa,       7 giờ tối và 9 giờ tối.

Thứ Tư, 15.08: Tại Giáo Họ Đức Mẹ La Vang: Thánh Lễ lúc 9 giờ tối.

Giáo xứ gửi lời chúc mừng bổn mạng đến Giáo Họ Đức Mẹ La Vang, ca đoàn La Vang và quý vị đã nhận Ðức Maria làm quan thầy bổn mạng.

Nguyện xin Chúa, qua lời bầu cử của Đức Mẹ luôn gìn giữ và chúc lành xuống trên toàn thể quý vị và gia đình.

 

back to top