Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

  • 07 July 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Lễ Ðức Mẹ hồn xác lên trời năm nay nhằm Thứ Tư, ngày 15 tháng 8, lễ trọng và buộc. Chương trình các Thánh Lễ tại giáo xứ được sắp xếp như sau:

 Thứ Ba, 14.08: Thánh Lễ Vọng lúc 7 giờ tối.

 Thứ Tư, 15.08: Thánh Lễ lúc 8 giờ sáng, 12 giờ trưa, 7 giờ tối và 9 giờ tối.

 

back to top