Mời Gia Nhập Phong Trào Tông Đồ Fatima

  • 09 September 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Để chuẩn bị cho ngày tận hiến của Phong Trào Fatima vào dịp lễ Đức Mẹ Mân Côi (bổn mạng). Chúng tôi kính mời quý vị nhất là những ai chưa vào trong các hội đoàn cùng tham gia Phong Trào Fatima để chúng ta cùng nhau học hỏi và thi hành 3 mệnh lệnh mà Mẹ đã truyền day cho cả thế giới với:

1. Tôn chỉ:
- Cải thiện đời sống
- Lần Hạt Mân Côi
- Tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ.

2. Ơn ích cho đoàn viên:
- Ai thành kính đọc kinh Mân Côi sẽ không bị đời đời hư mất.
- Mẹ sẽ ban phần thưởng lớn lao trên trời cho các linh hồn năng lần hạt Mân Côi.
- Ai truyền bá việc lần hạt Mân Côi sẽ được nâng đỡ trong cơn gian nan thiếu thốn.

Năm nay, buổi tĩnh tâm sẽ do linh mục NGUYỄN KHẮC HY, Dòng Xuân Bích linh hướng với đề tài: “Sứ Điệp Fatima và Xã Hội Ngày Nay” vào Thứ Bảy, ngày 7 tháng 10, 2017.

Lễ tuyên hứa cho tân đoàn viên sẽ đươc tổ chức vào thánh lễ 7 giờ sáng, Chúa Nhật, ngày 8 tháng 10 năm 2017.

Phong Trào Tông Đồ Fatima cùng kính mời, quý ông bà và anh chị em hưởng ứng tham gia chương trình “Tràng Kinh Mân Côi Liên Tiếp”, để cùng nhau kết thành vòng “Triều Thiên” dâng kính Mẹ là “Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi”.

Ban Chấp Hành nhận đơn gia nhập Phong Trào Fatima và ghi danh “Tràng Kinh Mân Côi Liên Tiếp” vào các thánh lễ Chúa Nhật, ngày 17 và 24 tháng 9 năm 2017.

Mọi chi tiết về buổi Tĩnh Tâm và Tràng Mân Côi Liên Tiếp, xin liên lạc:

Cô Nguyễn Kim Cúc (571) 214-3515
Cô Lan Toner (703) 626-9294
Cô Mai Kim Loan (703) 855-1782
Cô Mai Như Mai (571) 641-9294.

Kính mời,

Ban Chấp Hành PTTĐ Fatima

 

back to top