Những Người Đau Yếu Bệnh Tật Trong Cộng Đoàn Giáo Xứ Xin Cầu Nguyện Và Ý Lễ Trong Tuần

  • 08 April 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Những Người Đau Yếu Bệnh Tật Trong Cộng Đoàn Giáo Xứ Xin Cầu Nguyện

- Quí ông: Trần Quốc LÃM, Nguyễn TỈNH, Lục Đức THÀNH, Châu STEVE, Nguyễn DAVID, Nguyễn Mạnh ĐỨC, Nguyễn Văn SỰ, Trần Ngọc TOÀN, Nguyễn Văn CẦN, Đinh Khắc THIỆN, Nguyễn Văn TRƯƠNG, Nguyễn Văn TRÍ, Đào Duy TỂ, Phạm Trần XUÂN-KHA, Phạm Văn GIẢN, Vũ Đăng DUNG, Hứa Ngọc YẾN, Nguyễn Tuấn HẢI, Phạm Công KHANH, Bùi Thượng LƯƠNG, Trần Cao ĐÌNH, Phạm Văn CHÍNH, Trịnh Ngọc KIM, Nguyễn Kim NGÔN.
- Quí bà: Lương ELIZABETH, Nguyễn Thị MINH, Nguyễn Thị LOAN, Nguyễn Thị TỈNH, Nguyễn Thị KIỆM, Dương Thị TAM-PHÚC, Nguyễn MIMI, Nguyễn Thanh THỦY, Agnes PHẠM, Trần KIM-LONG, Hoàng Thị CHÚC, Nguyễn Thị ĐƯỢC, Hoàng Thị ĐÀO, Trương Thị NGỌC-LIÊN, Nguyễn ANNE MARIE, Lục Kim THOA, Nguyễn Thị LẮM, Hoàng Thị SEN, Nguyễn BẠCH-LỰU.

- Các anh chị em: Nguyễn Kiệm KHÔI, Nguyễn PHILIP, và Trần-Hoàng ANDREW.

Ý Lễ Trong Tuần (Người xin để trong ngoặc)

Thứ Hai: 09/04/2018 TRUYỀN TIN CHÚA NHẬP THỂ. LỄ TRỌNG. Trong Thánh Lễ, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối khi đọc câu “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần... và đã làm người”.
Lễ 8AM Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Maria Nguyễn Thị Đào (gđ. Nữ & Thống)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn (Phạm Ken và Nguyễn Hằng)
Các linh hồn
Các thai nhi bị bỏ rơi
Nguyễn Bạch Ngọc xin ơn như ý

Lễ 7PM Augustinô Nguyễn Sang Bruce (Mỹ Hiền)
Phêrô Hoàng Sao (Đệ Mùi)
Phêrô Hoàng Thanh Nghĩa lễ giỗ (Đệ Mùi)
Phêrô Hoàng Thanh Nghĩa lễ giỗ (Hạnh Ni, Anthony và Jimmy)
Phêrô Nguyễn Hà (Đệ Mùi)
Phêrô Nguyễn Huynh (Đệ Mùi)
Phêrô Nguyễn V. Đặng (Lung Sương)
Mácta Hoàng Thị Quy (Đệ Mùi)
Maria Mađalena Nguyễn T. Mười (Lung Sương)
Các đẳng linh hồn (Mỹ Hiền)
Các linh hồn
Các linh hồn (gia đình)

Thứ Ba: 10/04/2018 Trong Tuần II Phục Sinh
Lễ 8AM Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Victor Lý Hòa (Lý Thượng Anh Tuấn)
Maria Nguyễn Thị Đào (gđ. Nữ & Thống)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn (Phạm Ken và Nguyễn Hằng)
Các linh hồn Vinh Sĩ Ngô và Thành Sĩ Ngô
Nguyễn Bạch Ngọc xin tạ ơn

Lễ 7PM Augustinô Nguyễn Sang Bruce (Mỹ Hiền)
Gioan Baotixita Hoàng Phạm (Phạm Thị Huệ)
Giuse Bùi Văn Chấp (Lung Sương)
Maria Nguyễn Thị Vinh (Lung Sương)
Các linh hồn (gia đình)
Các linh hồn ân nhân và thân nhân (Mỹ Hiền)

Thứ Tư: 11/04/2018 Thánh Sta-nit-la-ô, giám mục, tử đạo, lễ nhớ
Lễ 8AM Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Phêrô Nguyễn Văn Ánh (Nguyễn Đức)
Phêrô Trần Văn Mầu (Giuse Trần Văn Hiệp)
Anna Nguyễn Thị Hài (Nguyễn Đức)
Anna Nguyễn Thị Tư (Thắng + Thủy)
Maria Nguyễn Thị Đào (gđ. Nữ & Thống)
Maria Nguyễn Thị Hương Giang (Nguyễn Hiếu)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn (Phạm Ken và Nguyễn Hằng)
Các linh hồn (Lý Thượng Anh Tuấn)
Nguyễn Bạch Ngọc xin ơn bình an

Lễ 7PM Augustinô Nguyễn Sang Bruce (Mỹ Hiền)
Đaminh Nguyễn Hiệu (gđ. Hùng Xuyến)
Gioan Baotixita Hoàng Phạm (Phạm Thị Huệ)
Giuse
Phaolô Nguyễn Văn Minh lễ giỗ 29 năm
Anna Nguyễn Thị Phúc (Lung Sương)
Anna Nguyễn Thị Tư (Thắng + Thủy)
Lucia (Anna Hoàng)
Maria Trịnh Thị Đơn (gđ. Hùng Xuyến)
Các linh hồn (gia đình)
Các linh hồn ân nhân và thân nhân (Mỹ Hiền)
Các linh hồn trong luyện ngục

Thứ Năm: 12/04/2018 Trong Tuần II Phục Sinh
Lễ 8AM Gioan Phạm Văn Chương (Nguyễn Thế Bút)
Micae và Giuse
Phanxicô Ông Bảo
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Maria Lã T. Hoài Khương (Cindy Nguyễn)
Maria Nguyễn Thị Đào (gđ. Nữ & Thống)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn (Phạm Ken và Nguyễn Hằng)
Maria Lý Hoa Thu xin ơn bình an
Lê Thị Kim Vân xin lễ bình an
Lễ 7PM Augustinô Nguyễn Sang Bruce (Mỹ Hiền)
Giuse (Võ Trúc)
Phêrô Trần Công Hợp (Trần Toàn)
Anna Nguyễn Thị Phúc (Trần Toàn)
Maria Đỗ Thị Hồi (Trần Toàn)
Các linh hồn (Anna Hoàng)
Các linh hồn ân nhân và thân nhân (Mỹ Hiền)

Thứ Sáu: 13/04/2018 Thánh Mar-ti-nô I, giáo hoàng, tử đạo
Lễ 8AM Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Anna lễ giỗ 3 năm (gia đình)
Maria Lý Hoa Hường (Lý Hoa Thu)
Maria Nguyễn Thị Bê (Lý Hoa Thu)
Maria Nguyễn Thị Đào (gđ. Nữ & Thống)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn (Phạm Ken và Nguyễn Hằng)

Lễ 7PM Augustinô Nguyễn Sang Bruce (Mỹ Hiền)
Đaminh Nguyễn Văn Vấn lễ giỗ (Nguyễn T. Liên)
Lucia Nguyễn Thị Tường (Diễm)
Lucia Nguyễn Thị Tường (Phạm Thanh)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (Nguyễn Thu Nga)
Các linh hồn ân nhân và thân nhân (Mỹ Hiền)
Các linh hồn ông bà tổ tiên nội ngoại
Các linh hồn trong luyện ngục
Anna Hoàng xin tạ ơn và bình an

Thứ Bảy: 14/04/2018 Trong Tuần II Phục Sinh
Lễ 8AM Augustinô Nguyễn Sang Bruce (Mỹ Hiền)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Anna Maria Nguyễn Thị Hạnh (gia đình)
Lucia Trần Thị Miên lễ giỗ (gđ. Hy Phương)
Maria Bà Đang
Maria Nguyễn Thị Đào (gđ. Nữ & Thống)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (Nguyễn Thu Nga)
Các linh hồn
Các linh hồn (Phạm Ken và Nguyễn Hằng)
Các linh hồn ân nhân và thân nhân (Mỹ Hiền)
Các linh hồn trong luyện ngục

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH: 14/04/2018 - 6:00 chiều
Phaolô Trần Đức Xuân (gđ. Bà Thanh)
Phêrô Nguyễn Thanh Bình (gđ. Hùng Vân và các cháu)
Anna Thân Thị Tờ lễ giỗ (Nguyễn Thị Liên)
Maria Lê Thị Nga (gđ. Phan Lê)
Maria Trần Thị Huấn (gia đình)
Các linh hồn (Bà Trần Kim Long)

Giáo Họ Đức Mẹ Lavang - Chantilly, Virginia
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH: 14/04/2018 - 7:00 tối
Cha Antôn Trần Nghị Lực (gđ. họ Trần)
Maria Bùi Thị Hạc (gđ. Đinh Q. Việt)

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH: 15/04/2018 - 7:00 sáng
Anrê Kiều Văn Khá (Kiều Văn Bi)
Đaminh Nguyễn Văn Thơ lễ giỗ (Nguyễn Thị Liên)
Đaminh Trần Đình Vang (con cháu)
Đaminh Trần Ngọc Tính (con cháu)
Giuse Nguyễn Văn Can (con cháu)
Giuse Trần Minh Thoát (con cháu)
Phaolô Trần Đức Thanh (Nhựt Đài)
Phaolô Trần Đức Xuân (gđ. Bà Thanh)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Phêrô Hồ Văn Nhứt (Anna Hồ Thu Liễu)
Phêrô Nguyễn Văn Ánh (con gái Nguyễn Minh Đức)
Annê Nguyễn Thị Chiêu (Mỹ Hiền)
Catarina Đào Thị Mót (Anna Hồ Thu Liễu)
Mácta Hoàng Thị Chiêu (gia đình)
Maria Nguyễn Thị Ngon (gđ. Đặng Tiến)
Maria Nguyễn Thị Cẩm Vân (Kiều Văn Bi)
Maria Nguyễn Thị Đào (gđ. Nữ & Thống)
Maria Nguyễn Thị Sâm (con cháu)
Maria Phạm Thị Nhiệm (Đoàn TNTT – Thánh Tâm)
Maria Phạm Thị Nhiệm (gđ. Ngọc Bá)
Maria Trần Thị Út (con cháu)
Maria Mađalêna Bùi Thị Nể (Nguyễn Túc)
Linh hồn Ông Quan Phu (Michelle Phương)
Các linh hồn (Phạm Ken và Nguyễn Hằng)
Các linh hồn tổ tiên (con cháu)
Nhóm Tông Đồ Fatima xin ơn bình an cho Trần T. Tuyết

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH: 15/04/2018 - 9:30 sáng
Antôn Nguyễn Văn Trịnh (gđ. Thế Tài và Trâm)
Đaminh Nguyễn Văn Hệ (Nguyễn Văn Trọng)
Đôminicô Bùi Kim Sơn (Bà Phạm Thị Nội và các con)
Gioan Baotixita Nguyễn Sĩ Hùng (Bùi Thư)
Gioan Lê Ngọc Tứ (Lê Kim Anh)
Giuse Bùi Văn Mui lễ giỗ (Bùi Thị Minh Thư)
Giuse Đỗ Phi Hoàng (Nguyễn Thu)
Giuse Nguyễn Văn Đại
Giuse Trần Bình Trọng lễ (Bùi Thư)
Phanxicô Trần Thọ Dân (Hằng & Hùng)
Phaolô Nguyễn Hoàng Hải (Nguyễn Hoàng Sơn)
Phaolô Nguyễn Quang Sanh (gđ. Nguyễn Quanh Sanh)
Phaolô Phạm Văn Minh (Duy Phương)
Phêrô Nguyễn Hoàng Phong (Nguyễn Hoàng Sơn)
Vincentê Đỗ Xuân Hồng (gia đình)
Anna Huỳnh Thị Vĩnh (gđ. Trương Trang)
Helena Ngô Quí Thùy Dương (gđ. Scott Hùng Hoàng)
Madalena Phan Thị Tỉnh (Nguyễn V. Sắt)
Maria Bùi Thị Tốt (Lê Kim Anh)
Maria Đặng Thị Hợi (Nguyễn Văn Trọng)
Maria Đào Thị Lan lễ giỗ (Bùi Thư)
Maria Ngô Thị Xinh (Nguyễn Hoàng Sơn)
Maria Nguyễn Nhứt Hiệp (Ung Kim Lâm)
Maria Nguyễn Thị Ba (Phạm Văn Giấy)
Maria Nguyễn Thị Khoảnh (Nguyễn Văn Phép)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (Nguyễn Thu Nga)
Maria Nguyễn Thị Ngọc Bích (Nguyễn Văn Trọng)
Maria Nguyễn Thị Nhiên
Maria Phạm Thị Nhiệm (Đặng Lưu Vũ)
Maria Phạm Thị Nhiệm (HSĐ 9655)
Maria Trần Thị Nhơn (Trần Hoàng Yến)
Têrêsa Nguyễn Thị Hữu Liễu (gđ. Trần Thị Thanh)
Linh hồn Ông Quan Phu (Michelle Phương)
Đặng Lưu Vũ xin tạ ơn Thiên Chúa
Rina Nguyễn xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria
Trần Thị Nguyệt xin tạ ơn gia đình Thánh Gia
Bạch Ngọc xin tạ ơn và xin ơn bình an
Hằng & Hùng xin tạ ơn
Hoàng Dung xin tạ ơn và xin ơn bình an
Nguyễn Mai xin tạ ơn
Gia đình Nguyễn Hoàng xin tạ ơn Chúa
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình xin ơn bình an cho các song nguyền còn sống và đã qua đời

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH: 15/04/2018 - 12:00 trưa
Cha Antôn Trần Nghị Lực (gđ. họ Trần)
Antôn Nguyễn Văn Thắm (gđ. Trịnh Ngọc Kim)
Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Liêm (gia đình)
Gioan Hoàng Văn Sơn (Nguyễn Sâm)
Gioan Maria Trương Đình Trường (gia đình)
Giuse Đặng Văn Minh (gđ. Trịnh Ngọc Kim)
Giuse Nguyễn Văn Dự (Nguyễn Sâm)
Giuse Nguyễn Văn Triệu (Nguyễn Sâm)
Phanxicô Xaviê Trương Thanh Vân (Trương Kim)
Phaolô Kim Lài (gđ. Kim Huệ)
Phaolô Nguyễn Quang Sanh (gđ. Nguyễn Quanh Sanh)
Phêrô Nguyễn Văn Nhuận lễ giỗ (gđ. Bà Nhuận)
Phêrô Phạm Văn Quỳnh (Phạm Thảo)
Vincentê Nguyễn Văn Độ (vợ và hai con)
Vincentê Nguyễn Văn Đồng (con và hai cháu)
Anna Lê Thị Tú (gia đình)
Anna Maria Nguyễn Thị Hạnh (gia đình)
Anna Nguyễn Thị Khoan (Nguyễn Sâm)
Maria Lê Thị Nhung (gđ. Lê Ngọc Giáo)
Têrêsa Nguyễn Thị Vẹn (chị và hai cháu)
Têrêsa Vũ Thị Vinh (con và hai cháu)
Linh hồn Ông Quan Phu (Michelle Phương)
Các linh hồn tiên nhân và các linh hồn (Trịnh Ngọc Kim)
Âu Mỹ Linh xin ơn tin cậy mến
Gia đình Trịnh Ngọc Kim xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
Nguyễn Sâm xin ơn bình an cho Lê Gia Cường

Giáo Họ Đức Mẹ Lavang - Chantilly, Virginia
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH: 15/04/2018 - 2:00 trưa
Cha Antôn Trần Nghị Lực (gđ. họ Trần)

Giáo Họ Đức Mẹ Lavang - Chantilly, Virginia
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH: 15/04/2018 - 7:00 tối
Các linh hồn ân nhân & thân nhân trong cộng đoàn giáo họ

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH: 15/04/2018 - 7:00 tối
Gioan Lê Ngọc Tứ (Lê Hoàng)
Giuse Đặng Phương Thắng (gđ. Hiền)
Maria Bùi Thị Tốt (Lê Hoàng)
Linh hồn Ông Quan Phu (Michelle Phương)
Sơ sinh Nguyễn Thành Tiên (Hoàng Lê)

 

back to top