Quỹ Tiết Kiệm (Dial) Của Giáo Xứ

  • 07 October 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Kính thưa quý cụ, quý ông bà anh chị em,

Trong “Báo Cáo Tài Chánh của Giáo xứ” được đăng trên Bản Tin Hiệp Nhất ngày 24 tháng 9, 2017 vừa qua, phần “Quỹ Tiết Kiệm” (DIAL) của Giáo xứ được đăng với khoản tiền tổng cộng $1,509.094. Đây là một khoản tiền lớn do quý ông bà anh chị em đã đóng góp từ năm 2011 cho nhiều mục đích và nhu cầu trong Giáo xứ.

Sau đây là bảng chi tiết những khoản tiền được chúng ta dành dụm từ sau khi hoàn tất việc tu sửa Thánh đường của Giáo xứ.

PARISH DIAL ACCOUNTS
Description Sum of Amount
Balance at 7/31/2010 after Church Renovation final payment 22,377.26
Pledge Fund for Reserve of Future Development at 6/30/2011 191,305.43
Special Parish Need for Parking Lot (from 7/1/11 - 6/30/12) 221,352.70
Surplus Sunday Collection, Tet Festival & Building Fund Collection (7/1/12 - 6/30/17) 284,492.63
All Saints Raffle 113,201.00
Fund from Closing DIAL Day Care Acct on 12/18/14 284,067.63
Fund from closing DIAL Cemetery Fund on 5/31/12 67,221.40
Fund from closing Rooted in Faith DIAL Acct on 5/31/12 71,132.26
Savings Fund in Dial Saving Account 101,751.36
DIAL Interest Income from 4/1/2010 - 6/30/2017 152,192.33
Grand Total 1,509,094.00

 

back to top