Quyên Tiền Lần 2

  • 12 Tháng 8 2017 |
  • Viết bởi  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • In
  • Email

Thứ Bảy (19.8) và Chúa Nhật (20.8) tới sẽ có cuộc quyên tiền lần 2 cho công cuộc truyền giáo tại Dominican Republic.

back to top