Quyên Tiền Lần Hai Cho Các Linh Mục Hưu Dưỡng Của Giáo Phận Arlington

  • 12 May 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Sẽ có cuộc Quyên Tiền Lần Hai cho các linh mục hưu dưỡng của Giáo Phận Arlington cuối tuần trong hai ngày 19 và 20 tháng 5. Văn phòng giáo phận Arlington xin quý cụ, quý ông bà và anh chị em rộng lòng đóng góp cho lần quyên tiền này. Cám ơn sự yểm trợ của quý vị.

 

back to top