Tuần Cửu Nhật Mừng Thánh Đaminh, Tổ Phụ Dòng Anh Em Giảng Thuyết (Dòng Đaminh)

  • 07 July 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Tuần Cửu Nhật được bắt đầu từ ngày 30 tháng 7 đến mồng 7 tháng 8, 2018.

Thứ Hai - Thứ Sáu: Sau Thánh Lễ 8 giờ sáng & 7 giờ tối.

Thứ Bảy: Sau Thánh Lễ 8 giờ sáng.

Chúa Nhật: Sau Thánh Lễ 12 giờ trưa.

Xin kính mời quí ban ngành đoàn thể, quí ông bà, anh chị em, nhất là quí hội viên Huynh Đoàn Đa Minh và Hội Nuôi Dưỡng Ơn Gọi Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại, cùng cố gắng tham dự các giờ cầu nguyện trên.

 

More in this category: « Chúc Mừng Bổn Mạng Lưu Ý »
back to top