Vé Xổ Số Hội Chợ Tết Xuân Yêu Thương Mậu Tuất 2018

  • 07 January 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Trong tâm tình hiệp nhất, nâng đỡ và chung vui với Giáo Họ, cha chánh xứ xin quí cụ, quí ông bà, anh chị em, các ban, ngành, đoàn thể và ca đoàn trong Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam giúp mua hoặc giúp bán vé số Hội Chợ Tết Xuân Yêu Thương 2018 dùm cho Giáo Họ Đức Mẹ La Vang tại Chantilly, Virginia, bằng cách mua ủng hộ vé xố ($10/1 vé).

Giải độc đắc là chiếc xe 2018 Lexus RX350 và 10 giải phụ là iPhone 8Plus.
Nếu quý vị không mua hết, quý vị có thể giúp bán cho người quen hoặc gửi trả về cho Văn Phòng Giáo Xứ. Văn Phòng Xổ Số của Tiểu Bang Virginia đòi hỏi Ban Tổ Chức phải giữ thống kê cho tất cả các vé số trong chương trình xổ số này vì các vé số chưa bán có thể bị người khác lạm dụng. Quý vị có thể gửi bằng bưu điện, trao lại cho Văn Phòng Giáo Xứ, hoặc bỏ vào giỏ quyên tiền cuối tuần trong Thánh Lễ.

Hạn chót để gửi vé số về là cuối ngày 27 tháng 1, 2018.

Xổ số tại Dulles Expo Center vào tối Chúa Nhật, mồng 4 tháng 2, 2018. Người trúng giải sẽ được liên lạc bằng điện thoại ngay sau khi kết thúc chương trình xổ số. Danh sách người trúng giải cũng sẽ được niêm yết trên Bản Tin Hiệp Nhất, trên trang mạng của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington http://www.cttdva.org và Giáo Họ Đức Mẹ La Vang tại Chantilly http://ourladyoflavangva.com

Giáo xứ xin chân thành cảm tạ lòng quảng đại của quí cụ, quí ông bà, anh chị em, các ban, ngành, đoàn thể và ca đoàn, đã và đang hy sinh đóng góp công sức và tài chánh cho các sinh hoạt và việc bảo trì các cơ sở Nhà Chúa. Xin Thiên Chúa đầy lòng nhân ái tiếp tục đổ tràn muôn vạn hồng ân xuống trên quý ông bà, anh chị em và toàn thể quý quyến.

 

back to top