Xổ Số 5 Xe Hơi (2017 5-Car Raffle)

  • 14 May 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Quí vị đã giúp mua được 8,303 vé số tức $41,515.00. Chân thành cám ơn quí vị đã mua vé số góp phần yểm trợ gây quỹ cho Giáo xứ qua chương trình sổ xố 2017.

Thứ Bảy, ngày 29 tháng 4, 2017, xổ số 5 chiếc xe hơi đã được xổ tại Nhà Thờ All Saints ở Manassas. Sau đây là danh sách người trúng giải:

Drawing Winner

1:00 $100 1st - Phuong Le - Christ the Redeemer
2nd - Allanna or Stephen Romanow - Christ the Redeemer

1:30 $100 1st - Fran Felhoelter - Holy Trinity
2nd - My T. Nguyen - Christ the Redeemer

2:00 $100 1st - Robert Clements - St. Elizabeth Ann Seton
2nd – Jane Wilson - St. Francis of Assisi

2:30 $100 1st - Steve Massie - Nativity
2nd - Sue Winfield - St. Ambrose

3:00 $100 1st - Tammy Sowolla - All Saints
2nd - Mr. & Mrs. Henry Wrobel - St. William of York

3:30 $500 1st - M. Burns - Catheral St. Thomas More
2nd - Raphael Brown - St. Francis of Assisi

4:00 $500 1st - Sherry O'Rourke - Nativity
2nd - Kara & Mike Owen - St. Veronica

4:30 $1000 1st - Minette Rillorazo - Nativity
2nd - Fred Brynn -St. James

5:00 $2500 1st - Charles Groom - All Saints
2nd - B. Judge - St. Leo

5:30 $5000 1st - Amber Dewey - Queen of Apostles
2nd - Mayra Vargas - St. Veronica

7:00 Honda Civic Daniel S.Thompson - Sold by St. Leo Parish (Mr. Thompson is an All Saints Parishioner)

7:30 Buick Verano John Carpenter - St. John Neumann

8:00 GMC Sierra Truck The Romasonta Family - St. Veronica

8:30 Honda CRV Jacqueline Pham - St. Leo

9:00 Honda Odyssey Van Bob DeMay - St. Raymonds

 

back to top