Xin Cầu Nguyện Cho Những Người Đau Yếu Bệnh Tật Trong Cộng Đoàn Giáo Xứ Và Ý Chỉ Trong Tuần

  • 09 September 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Những Người Đau Yếu Bệnh Tật Trong Cộng Đoàn Giáo Xứ Xin Cầu Nguyện

- Quí ông: Trần Quốc LÃM, Nguyễn TỈNH, Lục Đức THÀNH, Châu STEVE, Nguyễn DAVID, Nguyễn Mạnh ĐỨC, Nguyễn Văn SỰ, Trần Ngọc TOÀN, Nguyễn Văn CẦN, Đinh Khắc THIỆN, Nguyễn Văn TRƯƠNG, Nguyễn Văn TRÍ, Đào Duy TỂ, Phạm Trần XUÂN-KHA, Phạm Văn GIẢN, Vũ Đăng DUNG, Hứa Ngọc YẾN, Nguyễn Tuấn HẢI, Phạm Công KHANH, Bùi Thượng LƯƠNG, Nguyễn Viết BỘ, Trần Cao ĐÌNH.
- Quí bà: Lương ELIZABETH, Nguyễn Thị MINH, Nguyễn Thị LOAN, Nguyễn Thị ĐÀO, Nguyễn Thị TỈNH, Nguyễn Thị KIỆM, Dương Thị TAM-PHÚC, Nguyễn MIMI, Nguyễn Thanh THỦY, Agnes PHẠM, Trần KIM-LONG, Hoàng Thị CHÚC, Nguyễn Thị ĐƯỢC, Hoàng Thị ĐÀO, Trương Thị NGỌC-LIÊN, Nguyễn ANNE MARIE, Lục Kim THOA, Nguyễn Thị LẮM, Hoàng Thị SEN.
- Các anh chị em: Nguyễn PHILIP, và Trần-Hoàng ANDREW.


Ý Lễ Trong Tuần (Người xin để trong ngoặc)

Thứ Hai: 11/09/2017 Trong Tuần XXIII Thường niên. Cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời trong cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001
Lễ 8AM Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Các linh hồn (Phạm Ken và Minh Hằng)
Các linh hồn
Âu Mỹ Linh xin ơn tin cậy mến
Ng. Phương xin ơn như ý

Lễ 7PM Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Phêrô Lê Ngọc Thanh lễ giỗ (Lê Thủy Tiên)
Anna Lê Thị Cận (gia đình)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn (Đoàn Văn Thiên)
Các linh hồn (Phạm Ken và Minh Hằng)
Các linh hồn
Các linh hồn
Âu Mỹ Linh xin ơn tin cậy mến
Ng. Phương xin ơn như ý

Thứ Ba: 12/09/2017 Thánh Danh Đức Trinh Nữ Maria
Lễ 8AM Giuse Nguyễn Khắc Chính lễ giỗ (Thuận-Anh)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Phêrô Lê Ngọc Thanh lễ giỗ (Lê Thủy Tiên)
Anna Lê Thị Cận (gia đình)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn (Phạm Ken và Minh Hằng)
Các linh hồn
Lễ 7PM Giuse Nguyễn Khắc Chính lễ giỗ (Thuận-Anh)
Phêrô Nguyễn Hoàng Phong (Nguyễn H. Sơn)
Anna Lê Thị Cận (gia đình)
Các linh hồn (Phạm Ken và Minh Hằng)

Thứ Tư: 13/09/2017 Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ
Lễ 8AM Phaolô Nguyễn hoàng Hải (Nguyễn Hoàng Sơn)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Linh hồn Philip Nguyễn Minh Thiện, Giuse, Anthony và các linh hồn
Mácta Trần thị Nga (Yvonne Trần)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn (Phạm Ken và Minh Hằng)
Xin ơn như ý và xin ơn bình an
Xin tạ ơn
Xin tạ ơn Đức Mẹ và cha Trương Bửu Diệp

Lễ 7PM Gioan Lê Hiền (HN Nghiêm)
Anna Lê Thị Cận (gia đình)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn (Phạm Ken và Minh Hằng)
Xin tạ ơn
Lưu Hà xin tạ ơn, bình an, và như ý

Thứ Năm: 14/09/2017 Suy Tôn Thánh Giá. Lễ kính
Lễ 8AM Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Các linh hồn (Phạm Ken và Minh Hằng)

Lễ 7PM Giuse Mai Kim Huy, lễ giỗ 49 ngày (Mai Nhung và các con)
Anna Lê Thị Cận (gia đình)
Các linh hồn (Phạm Ken và Minh Hằng)
Theresa Hoàng xin tạ ơn Chúa

Thứ Sáu: 15/09/2017 Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ
Lễ 8AM Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
2 linh hồn Maria
Các linh hồn (Phạm Ken và Minh Hằng)
Linh hồn ông bà và các linh hồn
Nguyễn Xuân Marianne xin ơn bình an cho Đỗ Thị Huệ

Lễ 7PM Đaminh Ngô Văn Quang (Tâm và Châu)
Giacôbê Nguyễn Văn Sự, lễ giỗ (Xuân Phượng)
Giuse Ngô Quỳnh (Tâm và Châu)
Giuse Nguyễn Ngọc Tỉnh (Nguyễn Đức)
Giuse Nguyễn Tòng (Nguyễn Đức)
Micae Trần tuấn Huy (Tâm và Châu)
Tôma Lê văn Lân (Tâm và Châu)
Anna Lê Thị Cận (Tâm và Châu)
Jane Frances de Chantal Trần Yến (Xuân Phượng)
Maria Đặng Thị Hoè (Nguyễn Đức)
Các linh hồn thai nhi (Tâm và Châu)
Các linh hồn (Phạm Ken và Minh Hằng)
Các linh hồn (Tâm và Châu)
Các linh hồn ân nhân (Tâm và Châu)
Các linh hồn thân nhân tổ tiên nội ngoại (Tâm và Châu)
Các linh hồn tu sĩ nam nữ (Tâm và Châu)
Cầu cho các linh hồn (Theresa Hoàng)
Các linh hồn gia quyến nội ngoại (gđ Trần Văn Cường)

Thứ Bảy: 16/09/2017 Thánh Co-nê-li-ô, giáo hoàng, và thánh Sip-ri-a-nô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ
Lễ 8AM Lễ giỗ Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (ca đoàn Phanxicô Thuận)
Đaminh Nguyễn Văn Đức (gđ. Sự và Lan)
Giuse Phạm Ngọc Thanh (gia đình)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Anna Lê Thị Cận (gia đình)
Anna Maria Nguyễn Thị Hạnh (gia đình)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)

Chúa Nhật XXIV Thường Niên: 16/09/17 - 6 giờ chiều
Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan (gđ. Thúy Vịnh)
Giuse Nguyễn Văn Thọ (Lưu Hà)
Inhaxiô Lê Cường Quyền lễ giỗ (Cường + Vân Anh)
Inhaxiô Lê Nguyên Đan (Cường + Vân Anh)
Inhaxiô Lê Phong Thiên (Cường + Vân Anh)
Phaolô Trần đức Thanh (gia đình Đài Nhật)
Phaolô Trần Đức Thanh (Hùng Thảo)
Phêrô Nguyễn Thanh Bình (gđ. Hùng - Vân và các cháu)
Phêrô Nguyễn Thanh Tịnh (Nguyễn Thanh Hùng)
Mácta Lê Thị Lý (gđ. Thúy Vịnh)
Maria Hà Thị Nguyên (Nguyệt và các bàn)
Têrêsa Maria Lan Edmonds (Hop Moore)
Xin tạ ơn

Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Chúa Nhật XXIV Thường Niên: 16/09/17 - 7 giờ tối
Antôn Trần Nghị Lực (gia đình)
Gioan Baotixita Lý Văn Kịch (gia đình các con)
Maria Bùi Thị Hạc (Đinh Quang Khanh)
Têrêsa Nguyễn Thị Thái (Nguyễn Văn Vinh)

Chúa Nhật XXIV Thường Niên: 17/09/17 - 7 giờ sáng
Anrê Kiều Văn Khá (Kiều Văn Bi)
Batôlômêô Nguyễn Phùng Trân (Đoàn T. Hiển)
Giuse Đào Văn Đức (Đào Thị Lan)
Giuse Nguyễn Hữu Nhàn (gia đình Trần Thị Thanh)
Mátthia Nguyễn Quãng (Nguyễn Túc)
Phaolô Trần Đức Thanh (Đài Nhật)
Phaolô Trần Đức Thanh (Quát Lan)
Phêrô Bùi Văn Chung (gia đình)
Phêrô Bùi Văn Chung (Solace Day Spa)
Phêrô Hồ Văn Nhứt (Anna Hồ Thu Cúc)
Linh hồn Trương Văn Đơn lễ giỗ (Lương Kennedy Tuấn)
Anna Trần Thị Thanh (gđ. Nguyễn Văn Bốn)
Catarina Đào Thị Mót (Anna Hồ Thu Cúc)
Catarina Trần Thị Mai Hồng (gia Đình Hy Phương)
Catarina Trần Thị Mai Hồng (Phạm Đình Tuyên)
Lucia Trần Thị Miên (gia đình Hy Phương)
Maria Nguyễn Thị Cẩm Vân (Kiều Văn Bi)
Maria Nguyễn Thị Khoảnh (gia đình Đặng Tiến)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Maria Nguyễn Thị Ngon (gđ Đặng Tiến)
Maria Nguyễn Thị Vĩnh (Vũ Hưng và Ánh Tuyết)
Maria Trần Thị Ánh Tuyết (Trần Anh Loan)
Các linh hồn mồ côi (Nguyễn Linh)
Gia đình Nguyễn Đình Sinh xin tạ ơn Đức Mẹ
Tuyển và Thanh xin lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 45 năm Hôn Phối

Chúa Nhật XXIV Thường Niên: 17/09/17 - 9 giờ 30 sáng
Anrê Huỳnh Hồng Phong (vợ và con trai)
Đôminicô Bùi Kim Sơn (gđ. Bùi Quốc Nam)
Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Liêm (gia đình)
Giuse Hoàng Đình Hải (Thùy và Tiến)
Phaolô Nguyễn Quang Sanh (gđ. Nguyễn Quang Sanh)
Phaolô Trần Đức Thanh (Quát Lân)
Vincentê Đặng Văn Nhạc (gia đình)
Vincentê Đỗ Xuân Hồng (vợ và các con cháu)
Anna Maria Nguyễn Thị Hạnh (gia đình)
Helena Ngô Quý Thùy Dương (gđ. Scott Hùng Hoàng)
Maria Nguyễn Mộng Yên (Nguyễn Đình Thục)
Maria Nguyễn Thị Ba (Phạm Văn Giấy)
Maria Nguyễn Thị Diêm lễ giỗ (gđ. Sự và Lan)
Maria Nguyễn Thị Khoảnh (Nguyễn Trinh)
Maria Nguyễn Thị Sáu (Thùy và Tiến)
Maria Trần Thị Vi (ÔB. Nguyễn Tín)
Linh hồn Bác Ba Cần Thơ (gia đình Hoàng)
Linh Hồn Bác Tư Cần Thơ (gia đình Hoàng)
Các linh hồn (gia đình Hoàng)
Các linh hồn ông bà, cha mẹ nội ngoại (Cầu + Tuyền)
Bạch Ngọc xin ơn bình an
Hoàng Dung xin ơn bình an và như ý
Gia đình Hoàng xin tạ ơn Chúa.
Phạm Giấy xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã ban ơn chữa lành.

Chúa Nhật XXIV Thường Niên: 17/09/17 - 12 giờ trưa
Cha Antôn Trần Nghị Lực (gia đình)
Anna Lê Thị Tú (gia đình)
Antôn Nguyễn Văn Thắm (gđ. Trịnh Ngọc Kim)
Batôlômêô Nguyễn Phùng Trân (Ca đoàn Seraphim)
Gioan Maria Trương Đình Trường (gia đình)
Giuse Đặng Trần Hùng (Cao Kim Dung)
Giuse Đặng Văn Minh (gđ. Trịnh Ngọc Kim)
Giuse Nguyễn Văn Giáng (gia đình, Sáng và các em: Linh, Thủy, Châu, Nữ)
Mácta Trương Thị Lạc (gia đình Nguyễn T. Ngọc Lan)
Maria Bùi Thị Tốt (Thu Thủy)
Maria Nguyễn Thị Khoảnh Nguyễn Văn Hà)
Maria Nguyễn Thị Khoảnh (AC Liêm và Thu)
Phanxicô X. Nguyễn Đức Rễ (Vũ Nguyễn)
Phaolô Nguyễn Quang Sanh (gđ. Nguyễn Quang Sanh)
Phêrô + Maria (Nguyễn Thị Sen và các em)
Thanh Lam xin tạ ơn Chúa
Nguyễn Ngọc Ánh xin tạ ơn Thánh Cả Giuse
Ngô Hoàng Văn xin tạ ơn
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình xin ơn bình an

Chúa Nhật XXIV Thường Niên: 17/09/17 - 7 giờ tối
Sơ Maria Nguyễn Thị Tâm (người thân quen)
Các linh hồn (Phi Nga)
Linh hồn Antôn (Phi Nga)
Linh hồn Đôminicô (Phi Nga)
Linh hồn Giuse Maria (Phi Nga)
Các linh hồn nội ngoại 2 bên (Phi Nga)

Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Chúa Nhật XXIV Thường Niên: 17/09/17 - 2 giờ trưa
Gioakim (Đoàn Hùng)
Gioakim (Nguyễn Liệu)
Gioakim Nguyễn Trường Sơn (Nguyễn Phong)
Gioakim Nguyễn Trường Sơn (Nguyễn Thị Mỹ)
Gioakim Nguyễn Trường Sơn (Nguyễn Thị Linh)
Maria Nguyễn Xuân An (Nguyễn Hảo)
Các đẳng linh hồn (Huỳnh Hiếu)
Các linh hồn (Nguyễn Phong)
Huỳnh Hiếu xin tạ ơn

Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Chúa Nhật XXIV Thường Niên: 17/09/17 – 7 giờ tối
Xin ơn như ý


Tất cả ý lễ được chỉ trong các Thánh Lễ của giáo xứ cũng như của cộng đoàn Đức Mẹ La Vang, mỗi linh mục chủ tế hay đồng tế chỉ hưởng được một bổng lễ mà thôi, phần còn lại sẽ được chuyển giao cho Dòng Đa Minh tại Việt Nam cũng như Phụ Tỉnh Đa Minh tại Hải Ngoại để dâng lễ theo các ý chỉ khác.

 

back to top