Xin Cầu Nguyện Cho Những Người Đau Yếu Bệnh Tật Trong Cộng Đoàn Giáo Xứ và Ý Lễ Trong Tuần

  • 29 May 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Những Người Đau Yếu Bệnh Tật Trong Cộng Đoàn Giáo Xứ Xin Cầu Nguyện

- Quí ông: Trần Quốc LÃM, Bùi CHUNG, Nguyễn TỈNH, Lục Đức THÀNH, Châu STEVE, Nguyễn DAVID, Nguyễn Mạnh ĐỨC, Nguyễn Văn SỰ, Trần Ngọc TOÀN, Nguyễn Văn CẦN, Đinh Khắc THIỆN, Nguyễn Văn TRƯƠNG, Nguyễn Văn TRÍ, Đào Duy TỂ, Phạm Trần XUÂN-KHA, Phạm Văn GIẢN, Vũ Đăng Dung, Hứa Ngọc YẾN, Nguyễn Tuấn HẢI, Phạm Công KHANH, Bùi Thượng LƯƠNG…
- Quí bà: Lương ELIZABETH, Nguyễn Thị MINH, Nguyễn Thị LOAN, Nguyễn Thị ĐÀO, Nguyễn Thị TỈNH, Nguyễn Thị KIỆM, Nguyễn PHÉP, Dương Thị TAM-PHÚC, Nguyễn MIMI, Nguyễn Thanh THỦY, Agnes PHẠM, Trần KIM-LONG, Hoàng Thị CHÚC, Nguyễn Thị ĐƯỢC, Hoàng Thị ĐÀO, Lê Thị TÚ, Trương Thị NGỌC-LIÊN, Lê Thị CẬN, Nguyễn ANNE MARIE, Lục Kim THOA, Nguyễn Thị LẮM, Nguyễn Thị CHIÊU…
- Các anh chị em: Lê BRIAN, Nguyễn PHILIP, và Trần-Hoàng ANDREW.


Ý Lễ Trong Tuần (Người xin để trong ngoặc)


Thứ Hai: 29/05/2017 Trong Tuần VII Phục Sinh
Lễ 8AM Anna Nguyễn Thị Hài (Nguyễn Đức)
Anna Trần Thị Nhị (Bà Oanh)
Các linh hồn ông bà nội ngoại (Hồ Đình Đường
Gia đình Bà Hồng xin ơn bình an
Một người xin lễ tạ ơn
Một gia đình xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, các Thánh và cha Trương Bửu Diệp

Lễ 7PM Phanxicô
Anna Đoàn Thị Dịu (Đoàn Văn Thiên)
Margarita Mai Lee (Robert Lee)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Các linh hồn
Các linh hồn chiến sỹ (gđ. Bà Hồng)

Thứ Ba: 30/05/2017 Trong Tuần VII Phục Sinh
Lễ 8AM Anna lễ giỗ
Anna Trần Thị Nhị (Bà Oanh)
Các linh hồn
Các linh hồn (Hồ Đào)

Lễ 7PM Phaolô Nguyễn Hoàng Phong (Nguyễn H. Sơn)
Phêrô Nguyễn Hoàng Hải (Nguyễn Hoàng Sơn)
Margarita Mai Lee (Robert Lee)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Nguyễn H. Sơn xin cho gia đình được bình an

Thứ Tư: 31/05/2017 Lễ Đức Ma-ri-a thăm viếng Bà Ê-li-sa-bét. Lễ kính
Lễ 8AM Anrê Trần Văn Trấn (hai cháu)
Phêrô Nguyễn Hùng Vương (gia đình)
Anna Trần Thị Nhị (Bà Oanh)
Maria Trần Thị Vi (gia đình)
Các linh hồn (gđ. Phương - Hoàng)
Các linh hồn tiên nhân (gđ. Phương - Hoàng)
Võ Ngọc xin tạ ơn
Gia đình Phương – Hoàng cầu cho thế giới được bình an và hạnh phúc
Gia đình Phương – Hoàng xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ cho con được thêm tuổi mới

Lễ 7PM Anna Maria Têrêsa Nguyễn Anh Tuấn lễ giỗ 1 năm (Hoàng Trang)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Maria Vũ Thị Liễm lễ giỗ (Nguyn Thanh Xuân)

Thứ Năm: 01/06/2017 Thánh Giút-ti-nô, tử đạo, lễ nhớ. Thứ năm đầu tháng. Ngày các linh mục
Lễ 8AM Đaminh Nguyễn Văn Tâm (Nguyễn T. Phượng)
Anna Trần Thị Nhị (Bà Oanh)
Maria Trần Thị Tám (hai cháu)
Nguyễn Thị Phượng xin tạ ơn hai Thánh Tâm
Xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse
Lễ 7PM Giacôbê Nguyễn Văn Thập (Nguyễn Trang)
Giuse Nguyễn Minh Tuấn (Nguyễn Trang)
Giuse Tạ Đình Thạch (Nguyễn Trang)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Maria Trần Thị Lan (Tường + Hoa và cháu Kevin)
Maria Võ Thị Kim (Nguyễn Trang)
Têrêsa Nguyễn Thị Ngân (Nguyễn Trang)
Linh hồn Lý Văn Tự (Lý Kim Hồng)
Linh hồn Triệu Thị Ngảnh (Lý Kim Hồng)
Linh hồn Trần Thị Từ (Lý Kim Hồng)
Maria Phạm Hoàng Yến xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ dịp sinh nhật 74

Thứ Sáu: 02/06/2017 Thánh Mác-sê-li-nô và thánh Phê-rô, tử đạo. Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Chúa Giê-su
Lễ 8AM Đôminicô Phạm Ngọc Huỳnh (Tường + Hoa)
Anna Trần Thị Nhị (Bà Oanh)
Các linh hồn nơi luyện ngục (Nguyễn T.Phượng)
Một gia đình xin ơn bình an cho các bác sĩ, y tá ở Capital Carring Hospice, Arlington

Lễ 7PM Gioan Maria Trương Đình Trường (gia đình)
Gioan Maria Trương Đình Trường (gia đình)
Gioan Nguyễn Ngọc Thuận (Lê Thu Hằng)
Giuse Nguyễn Văn Thiết
Vincentê Đặng Quốc Hải (gia đình)
Vincentê Đặng Văn Nhạc (gia đình)
Lucia Trần Thị Miên (Trần Thị Mai Phương)
Maria Nguyễn Thị Ấu (Lan Toner)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Maria Nguyễn Thị Thưởng (gia đình)
Các linh hồn (gđ. Nguyễn)
Các linh hồn (Lê Thu Hằng)
Các linh hồn cố Hiệp Sĩ Đoàn 9655
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm xin ơn bình an cho đoàn viên
Xin ơn bình an cho Thừa Tác Viên Thánh Thể còn sống cũng như đã qua đời

Thứ Bảy: 03/06/2017 Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
Lễ 8AM Anna Maria Nguyễn Thị Hạnh (gia đình)
Linh hồn Vũ Đình Tân (Vũ Minh Hoàng)
Các linh hồn nơi luyện ngục (Phạm Thị Phượng)
Các linh hồn thân bằng, quyến thuộc
Nguyễn Thị Phượng xin kính Chúa Thánh Thần
Xin ơn bình an cho Jesse Phạm dịp sinh nhật 25

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: 03/06/17 - 6 giờ chiều
Đôminicô Nguyễn Văn Lành (Long Hồng)
Gioan Baotixita Lý Văn Kịch (Phụ huynh - Đoàn TNTT)
Giuse Nguyễn Văn Thân (Long Hồng)
Phaolô Trần Đức Thanh (Hùng Thảo)
Phêrô Nguyễn Thanh Bình (gđ. Hùng Vân và các cháu)
Phêrô Nguyễn Thanh Bình (Mợ và các em: Anh, Linh, Thủy, Châu, Nữ)
Phêrô Nguyễn Bá Diễm (Long Hồng)
Phêrô Nguyễn Sen (Long Hồng)
Phêrô Nguyễn Văn Liễu (Long Hồng)
Vincentê Đặng Văn Nhạc (Đào Thị Lợi)
Vincentê Đặng Văn Nhạc (gđ. Tinh + Tuyết Mai)
Vincentê Đặng Văn Nhạc (gia đình)
Anna Hoàng Thị Ngọc Vân (gđ. Vũ Minh Duy)
Mácta Phạm Thị Thiễm (Long Hồng)
Maria Bùi Thị Thanh Sen (PTO friends)
Maria Nguyễn Thị Đệ (Long Hồng)
Maria Nguyễn Thị Duyên (Long Hồng)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Maria Vũ Thị Bạch Tuyết (Long Hồng)
Các linh hồn (Bà Trần Kim Long)
Long Hồng xin ơn như ý
Gia đình Nông H Phú xin ơn bình an
Xin Chúa ban tự do, quyền sống, nhân quyền và công lý cho dân tộc Việt Nam

Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: 03/06/17 - 7 giờ tối
Cha Antôn Trần Nghị Lực (gia đình)
Cha Giuse Trần Văn Huân (Đặng Sơn Kỳ)
Gioan Baotixita Lý Văn Kịch (gia đình các con)
Giuse Võ Trầu (Nguyễn Thị Hồng Lê)
Phaolô và Anna Trần Phương (Đặng Sơn Kỳ)
Maria Bùi Thị Hạc (Đinh Quang Khanh)
Têrêsa Nguyễn Thị Thái (Nguyễn Văn Vĩnh)

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: 04/06/17 - 7 giờ sáng
Batôlômêô Nguyễn Phùng Trân (Vũ Đăng Dung - Phụng)
Giuse Nguyễn Hữu Nhàn (gia đình Trần Thị Thanh)
Phaolô Trần Đức Thanh (Đài Nhật)
Phêrô Hồ Văn Nhứt (Hồ Thu Vân)
Phêrô Hoàng Sao lễ giỗ (gđ. Đệ Mùi)
Phêrô Phạm Tất Khắc (gđ. Hy Phương)
Vincentê Đặng Văn Nhạc (gđ. Đặng Tiến)
Anna Trần Thị Nhị (Bạn Costco của Xuân)
Anna Hoàng Thị Ngọc Vân (gđ. Vũ Minh Duy)
Catarina Đào Thị Mót (Hồ Thu Vân)
Lucia Nguyễn Thị Quận (Nguyễn Túc)
Lucia Trần Thị Miên (gđ. Hy Phương)
Maria Nguyễn Thị Ngon (gđ. Đặng Tiến)
Maria Vũ Thị Thuần (Phạm Vinh)
Các linh hồn (gđ. Hoàng Huy)
Gia đình Hoàng Huy xin ơn bình an
Gia đình Hoàng Huy xin tạ ơn
Gia đình Nguyễn Duy An xin tạ ơn nhân dịp kỷ niệm thành hôn
Phong trào tông đồ Fatima xin ơn bình an cho các đoàn viên

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: 04/06/17 - 9 giờ 30 sáng
Batôlômêô Nguyễn Phùng Trân (CT/TTHN/GĐ)
Batôlômêô Nguyễn Phùng Trân (Vũ Đăng Dung - Phụng)
Carôlô (gia đình Ngọc Bá)
Đôminicô Bùi Kim Sơn (gđ. Bùi Quốc Nam)
Giuse Maria Tôn Thất Hoàng (Tôn Nữ Kim Thuỷ)
Giuse Hoàng Anh Dũng (gđ. Tinh + Tuyết Mai)
Giuse Hoàng Đình Hải (gđ. Hoàng)
Giuse Lê Văn Giai (Lê Diệp)
Giuse Ngô Đình Lễ (gđ. Sự Lan)
Giuse Từ Ngọc Bá (gia đình Ngọc Bá)
Phêrô Phạm Tất Khắc (Phạm Đình Tuyên)
Tôma Vũ Văn Toản mới qua đời (Phêrô Trần Ngọc Thụy)
Vincentê Đặng Văn Nhạc (gđ. Tinh + Tuyết Mai)
Vincentê Đặng Văn Nhạc (gia đình)
Vincentê Đỗ Xuân Hồng (vợ và các con cháu)
Linh hồn Hoàng Thị Bao (gia đình Khánh Mai)
Anna Hoàng Thị Ngọc Vân (gđ. Vũ Minh Duy)
Anna Maria Nguyễn Thị Hạnh (gia đình)
Anna Nguyễn Thị Hiền lễ giỗ (gđ. Hùng Xuyến)
Anna Trần Thị Yến (Cevin Trương)
Catarina Vũ Thị Chác (gđ. Hà Quang Hiển)
Maria Hoàng Thị Sáu (gđ. Hoàng)
Maria Nguyễn Mộng Yên (Nguyễn Đình Thục)
Maria Nguyễn Thị Ba (gia đình Ngọc Bá)
Maria Nguyễn Thị Ba (Phạm Văn Giấy)
Maria Nguyễn Thị Điễm lễ giỗ (Nguyễn Thị Trang)
Maria Nguyễn Thị Khiết (Lê Diệp)
Maria Phạm Nguyễn Phương Oanh (Nguyễn Thị Trang)
Maria Vĩnh Hằng và Giuse Phúc Vinh (Trần Thế Vinh)
Maria Phạm Thị Bé (gia đình Thu Liêm và Hùng Hằng)
Têrêsa Vũ Thị Đoạn (gia đình Trang, Thiệu)
Các đẳng linh hồn (Nguyễn Túc)
Các linh hồn
Các linh hồn (gđ. Hoàng)
Các linh hồn (gia đình Ngọc Bá)
Các linh hồn nơi luyện ngục (Trần Anh Tuấn)
Các linh hồn nơi luyện ngục (Trần Thế Bình)
Các linh hồn ông bà cha mẹ hai bên (gđ. Hà Quang Hiển)
Các linh hồn cha mẹ hai bên (gđ. Tinh + Tuyết Mai)
Các linh hồn ông bà, cha mẹ (gia đình Ngọc Bá)
Gia đình Ngọc Bá tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria
Nguyễn Thị Huyền xin ơn tạ ơn Chúa và Mẹ Maria
Âu Mỹ Linh xin ơn tin cậy mến
Bạch Ngọc xin ơn bình an và như ý
Gia đình Hoàng xin tạ ơn
Hoàng Dung xin bình an và như ý
Nguyễn Thị Huyền xin ơn bình an
HN Nguyễn Sĩ Tiệp cầu cho các hội viên và gia đình
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo xin ơn bình an cho gia đình các hội viên

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: 04/06/17 - 12 giờ trưa
Cha Antôn Trần Nghị Lực (gia đình)
Antôn Nguyễn Văn Thắm (gđ. Trịnh Ngọc Kim)
Batôlômêô Nguyễn Phùng Trân (Vũ Đăng Dung - Phụng)
Carôlô Phan Hữu Đức (gia đình)
Đaminh Nguyễn Văn Dương (gđ. Nguyễn Thới)
Gioan Maria Trương Đình Trường (gia đình)
Gioan Maria Trương Đình Trường (gia đình)
Giuse Bùi Văn Mùi (Trần Minh Nguyệt)
Giuse Đặng Văn Minh (gđ. Trịnh Ngọc Kim)
Giuse Nguyễn Quang Yên (gđ. Hải và Hạnh)
John Stanton (gia đình)
Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Rễ (Vũ Nguyễn)
Phêrô Lê Văn Khá (gia đình)
Phêrô Nguyễn Văn Bon
Agnes Nguyễn Thị Lành (gia đình)
Anna Hoàng Thị Ngọc Vân (gđ. Vũ Minh Duy)
Anna Maria Têrêsa Nguyễn Anh Tuấn (gđ. Phan Hữu Đức)
Elisabeth Phan Thị Phước (gia đình)
Hêlêna Ngô Quý Thùy Dương (nhóm đọc kinh)
Helena Ngô Quý Thùy Dương (gđ. Scott Hùng Hoàng)
Jane Frances de Chantal Trần Yến (Cô Hạnh)
Mácta Trương Thị Lạc (gia đình Trương Thị Xuân)
Maria Agnes Nguyễn Thế Lộc (Nguyễn Hùng)
Maria Bùi Thị Tốt (Thu Thủy)
Maria Lê Thị Nhung (gđ. Lê Ngọc Giáo)
Maria Nguyễn Thị Duyên (gia đình)
Maria Nguyễn Thị Lan (gđ. Nguyễn Thới)
Các linh hồn (gđ. Phương - Hoàng)
Các linh hồn (Huỳnh Linh)
Các linh hồn tiên nhân (gđ. Phương - Hoàng)
Hoàng Kim Dung xin ơn bình an
Gia đình Phương - Hoàng xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse
Gia đình Phương - Hoàng cầu cho thế giới được bình an và hạnh phúc

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: 04/06/17 - 7 giờ tối
Anna Hoàng Thị Ngọc Vân (gđ. Vũ Minh Duy)
Maria Nguyễn Thị Ngọ (các con và các cháu)
Xin Chúa ban tự do, quyền sống, nhân quyền và công lý cho dân tộc Việt Nam

Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: 04/06/17 - 2 giờ chiều
Cha Antôn Trần Nghị Lực (gia đình)
Mácta Nguyễn Thị Ngân (Phạm Đoan Trang)
Các linh hồn (Phong H. Nguyen)
Xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh Giuse

Nhà thờ St. Veronica - Chantilly, Virginia
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: 04/06/17 - 7 giờ tối
Giuse Võ Trầu (Nguyễn Thị Hồng Lê)
Mácta Nguyễn Thị Ngân (Phạm Thị Khương)
Mácta Nguyễn Thị Ngân (Phạm Trọng Hồ)
Maria Phạm Thị Cúc (Phạm Thị Khương)
Xin cho gia đình được bình an và như ý
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo xin ơn bình an cho gia đình các hội viên

 

back to top