Xin Hoàn Lại Vé Số Không Mua - Hội Chợ Tết Xuân Yêu Thương Mậu Tuất 2018

  • 10 March 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Vì luật của chính phủ thuộc tiểu bang Virginia bắt buộc chúng ta phải lưu trữ vé số chưa bán được trong 3 năm, vậy quí ông bà, anh chị em đã nhận được vé số Giáo xứ gởi qua bưu điện và đã không mua, xin gởi trả lại cho Giáo xứ. Quý vị có thể gởi qua bưu điện, trao lại cho Văn Phòng Giáo Xứ, hoặc bỏ vào giỏ quyên tiền ngày Chúa Nhật. Cảm ơn quí vị.

 

back to top