Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 13-19 Tháng 2, 2017

  • 11 February 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 13.02 Trong Tuần VI Thường Niên.

Thứ Ba, 14.02 Thánh Xy-ri-lô, đan sĩ và thánh Mê-tô-đi-ô, Giám mục, lễ nhớ.
Thứ Tư, 15.02 Trong Tuần VI Thường Niên.
Thứ Năm, 16.02 Trong Tuần VI Thường Niên.
Thứ Sáu, 17.02 Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ.
Thứ Bảy, 18.02 Trong Tuần VI Thường Niên.
Chúa Nhật, 19.02 CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN.

 

back to top