CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Thứ Sáu, mồng 7 tháng 10: Lễ Ðức Mẹ Mân Côi, bổn mạng Phong Trào Tông Đồ Fatima.

Nguyện xin Chúa, qua lời bầu cử của Ðức Mẹ Mân Côi, và các thánh tử đạo Việt Nam luôn ban tràn đầy phúc lộc cho từng hội viên và gia đình.

 

back to top